Върни се горе

Относно: Трансплантационната програма на Република България за периода 2019 - 2020 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

 

Рамката на проекта на Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България обхваща периода 2019 - 2023 г.

Стратегическата цел на Програмата, направленията, които включва и оперативните дейности за постигане на стратегическата цел  представих пред Вас  по време на Изслушването по темата на 6 юни тази година.

И все пак……..

С оглед идентифицираните от редица експерти и от обществото като цяло предизвикателства в посочената сфера, първоначалният проект на програма обхвана чувствителните  за нашата страна въпроси - белодробната, бъбречната, сърдечната и чернодробната трансплантации.

Процесът на обсъждане и съгласуване на проекта позволи да откроим допълнителни въпроси, засягащи и клетъчната трансплантация. В тази връзка предоставихме проекта на програма на специалистите в сферата на трансплантацията на хемопоетичните стволови клетки. Убеден съм проф. Михайлов, че клетъчната трансплантация ще допълни и обогати Националната програма.

Във връзка с подготовката на финансова обосновка на проекта на Национална програма бих искал да подчертая, че през месец юни тази година  представители на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) проведоха проверки на донорските и трансплантационни центрове в страната.

Към момента ИАМН подготвя справка с информация относно финансирането на предтрансплантационната подготовка, трансплантациите и следтрансплантационното наблюдение. Справката ще съдържа данни какви са извършените разходите за тези дейности през 2018 г., както и прогноза за 2019 и 2020 година.

Сподели в: