Върни се горе

ОТНОСНО: Състоянието на УМБАЛ „Александровска“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

 

УМБАЛ „Александровска“ има своето доказано авторитетно място в системата на болничната помощ в България. Със своя многопрофилен спектър, висококвалифициран персонал, с модерната медицинска апаратура, с която разполага Александровска болница остава и днес един от лидерите в развитието на българската медицина и медицинска наука.

В болницата работят 470 лекари, от които 30 професори, 51 доценти и над 160 лекари с научни степени доктор на науките и доктор на медицинските науки. В лечебното заведение се обучават 116 млади лекари за получаване на специалност.

За периода 2012 – 2019 г. в болницата са инвестирани над 25 млн. лв. в ремонтни дейности. Цялостен ремонт е направен в 13 от структурите на болницата.

За този период са реализирани и значителни инвестиции в медицинско оборудване. Общата стойност на закупеното оборудването е над 45 млн. лв., като най-голямата част от средствата са получени по проект на болницата, финансиран със средства на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Сградният фонд на УМБАЛ „Александровска“  се състои от  24 сгради, строени в периода 1898 – 2009 г. Безспорно е, че част от сградите са в лошо състояние и се нуждаят от основен ремонт, който зависи от наличието на източник на финансиране, но се усложнява и от факта, че целият комплекс на Александровска болница е  със статут на паметник на културата.

Към настоящия момент Министерство на здравеопазването е предоставило вече средства на лечебното заведение за ремонт за пребазирането на Клиниката по алергология в сградата на Клиниката по кожни болести  и за ремонт на Клиниката по хематология в общ размер 1,3 млн. лв. Предоставени са и средства за ремонт и обзавеждане на клиниката по психиатрия, за  закупуване на оборудване на хистологична лаборатория, за клиниката по хемодиализа, както и за три нови асансьорни уредби общо в размер на 0,7 млн. лв.

Приоритети в инвестиционната програма  на лечебното заведение са  ремонтът на сградата на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести, на Клиниката по кожни и венерически болести, както и на Клиниката по алергология.

Уверявам Ви, че за периода 2020 – 2022 г.  Министерството на здравеопазването, съвместно с ръководството на болницата, ще полага усилия, за да може  условията на работа на медицинските специалисти да бъдат чувствително подобрени, а пациентите на лечебното заведение да получават висококвалифицирана медицинска помощ в съвременни условия.

Сподели в: