Върни се горе

Относно: Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОНЧЕВ,

 

Както Ви е известно, чл. 10 от Наредба №12 за здравните изисквания към обществените перални  регламентира изискванията към светлата височина на помещенията в обществените перални. Предвид постъпилите предложения от представители на различни сектори свързани със затруднения по прилагането им, през месец февруари 2019 г. предприехме действия по прецизиране на текстовете.

В Държавен вестник бр. 97 от 10 декември 2019 г. е публикувано допълнение на Наредба № 12 от 16 ноември 2018 г. за здравните изисквания към обществените перални.

В параграф втори от Преходните и заключителните разпоредби е предвидено изключение за изискванията по чл. 10, които ще се прилагат само при наличие на технически възможности за обществените перални, разкрити до влизане в сила на наредбата.

Сподели в: