Върни се горе

ОТНОСНО: Отпадане на НРД и преминаването към пряко закупуване на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки от НЗОК и останалите субекти (застрахователни дружества)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА  ДОКТОР НАЙДЕНОВА,

 

При участието ми в парламентарния контрол на Народното събрание на 20.09.2019г. в отговор на Ваш въпрос относно вида на НЗОК и новите финансиращи субекти в националната здравна система в предложения модел на здравеопазване подробно изложих всички елементи на същия. И все пак:

Основната цел на модела е да дава право на избор на пациента за следното:

  • Кой да управлява здравните му вноски;
  • Къде да се лекува при най-добрите условия на територията на страната;
  • Пълна информираност за обхвата и цените на медицинските услуги и лекарствата.

Основното при този модел е демонополизация на НЗОК и включване на здравни фондове  ( НЗОК и частни фондове), които  да се конкурират равнопоставено и които следва да отговарят на всички изисквания за платежоспособност и финансова устойчивост.

 По отношение на цените на медицинските дейности в основния пакет, в модела се предвижда те да подлежат на договаряне между фондовете и изпълнителите на медицинска помощ. Няма противоречие в този процес да участват и представителите на съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина.

На този етап не бих могъл да дам категоричен отговор на поставения от Вас въпрос, тъй като все още няма обществен и политически консенсус за избор на модел за финансиране и организация на здравеопазването. Конкретните решения и предложения за промени в законовата нормативна рамка ще бъдат обект на дискусия след евентуален избор на здравноосигурителен модел. Това, което зависи от мен и  мога да направя е да продължа с дискусиите, с цел намиране на общоприет консенсус по важните посоки за промяна на здравната система и за нейното усъвършенстване. Продължавам да предлагам на Вашето внимание и пакет от промени в нормативната уредба, които водят до подобряване на  настоящия модел – неговото функциониране и организация. 

Готов съм за конкретни дебати и обсъждане на предложения. На този етап представих два варианта за развитие на системата. И по двата имаше много „за“ и „против“. Няма пречка да обсъдим и друг вариант или да подобрим механизмите и обхвата на вече представените от мен проекти.

Надявам се на сближаване на позициите на политическите сили около един здравноосигурителен модел, който да бъде подкрепен както от участниците в сектора, така и от българските граждани.

Сподели в: