Върни се горе

Относно: Проблеми на страдащите от синдром на Даун

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО СЛАВОВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСЕНОВА,

 

Във връзка с поставените въпроси, свързани с промени в Наредбата за медицинската експертиза, Ви информирам следното:

Изготвен е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, с който ще бъдат изменени отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида и степента на увреждане в проценти, както и разпоредби, свързани с експертизата на временната неработоспособност.

При изготвянето на тези промени са взети предвид постъпилите предложения на организации на хората с увреждания, включително и тези на фондация „Живот със Синдром на Даун“, включени в раздела, касаещ генетичните аномалии.

Съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, в кратки срокове, изменението на наредбата ще бъде публикувано за обществени консултации на електронната страница на Министерство на здравеопазването и Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Министерство на здравеопазването отчита като важен приоритет доброто взаимодействие между публичните власти и неправителствения сектор. В този случай ще разчитаме на всички заинтересовани страни в процеса на общественото обсъждане на предложения проект на наредба.

Сподели в: