Върни се горе

Относно: съдбата на отделението по инфекциозни болести към МБАЛ  гр. Карлово  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО НЕНЧЕВА И Д-Р НАЙДЕНОВА

 

Поради увеличаване броя на леглата за лечение на пациенти с COVID-19 от 41 на 47 в МБАЛ „Доктор Киро Попов“ гр. Карлово със Заповед №РД-01-955/17.11.2020 г. на Директора на РЗИ Пловдив, отделението по инфекциозни болести изцяло се пребазира на 4-ти етаж  в основната сграда на лечебното заведение.

Основание за пребазирането е липса на достатъчно персонал за две отделни структури. В тази връзка се извършва и  преструктуриране на болнични легла в Отделение по вътрешни болести и Отделение по нервни болести.

Поради несъгласие с посочените структурните промени,  на 12.11.2020 г. лекарите в Инфекциозно отделение не се явяват на работа. Спешно е изработен нов график за работа на лекарите, в който са включени всички лекари от Отделение по нервни болести, Отделение по вътрешни болести, Отделение по педиатрия, Отделение по анестезиология и интензивно лечение и отделението по акушерство и гинекология.

Във връзка с епидемичната обстановка и последна Заповед № РД-01-86/21.01.2021 г. на Директора на РЗИ Пловдив в МБАЛ гр. Карлово са разкрити 35 легла за лечение на средно-тежки случаи на пациенти с COVID-19.  

С писмо вх.№14-224/05.02.2021 г. от управителя на лечебното заведение РЗИ-Пловдив  е уведомено, че д-р Милушева – специалист по инфекциозни болести и началник на отделението по инфекциозни болести е освободена от длъжност, считано от 03.02.2021 г., след  подадено тримесечно предизвестие за напускане.

От представеното щатно разписание на Отделението по инфекциозни болести към 10.02.2021 г., за временно изпълняващ длъжността началник на отделение е назначен д-р Петров – специалист по анестезиология и интензивно лечение. В графика за работа за м. февруари са включени 19 лекари, 16 медицински сестри и 9 санитари от всички отделения на болницата, които се командироват по 10 дни в Отделението по инфекциозни болести.

След освобождаването на д-р Милушева, в МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД, гр. Карлово е назначена на граждански договор д-р Казакова – специалист по инфекциозни болести, която ще работи в отделението два пъти седмично.

Отделението по инфекциозни болести не е преустановило дейността си и към момента са хоспитализирани 21 пациента със средно-тежко протичане на COVID -19.

Сподели в: