Върни се горе

Относно: липса на планирани разходи за доизграждане на новата болница в гр. Ямбол

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВИГЕНИН И  Г-Н ПЕНЕВ,

 

С договор за дарение на недвижим имот – частна общинска собственост от 20.05.2012г., община Ямбол дарява на Министерство на здравеопазването правото на собственост на 5 сгради, намиращи се в гр. Ямбол, ж.к. „Д-р Димитър Дончев“ представляващи „Нов болничен комплекс“ състоящ се от: сграда – хирургичен блок; сграда – операционен блок; сграда със специално предназначение – естакада; сграда за медицински газове и сграда трафопост, всичките на етап „груб строеж“. Имотът е апортиран в капитала на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, гр. Ямбол с Решение на МС № 957 от 2012г.

През 2012г. Министерство на здравеопазването е осигурило по бюджета си за капиталови разходи 1 500 000лв., за изпълнение на обект „Нов болничен комплекс“. През 2013г. лечебното заведение е представило в министерството количествено-стойностни сметки /КСС/ на дейностите, необходими за довършване на обекта, които възлизат на 12 413 758лв., с вкл. ДДС. В КСС не се включват подвижно оборудване и обзавеждане (легла, шкафове, маси, столове и др.), както и медицинска апаратура и оборудване, вкл. оборудване на клинични лаборатории.

Сподели в: