Върни се горе

Относно: Провалената кандидатура на София за седалище на Европейската агенция по лекарствата

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВИГЕНИН,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

                   

Кандидатурата на град София за домакин на Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) бе официално издигната с Решение на МС № 423 от 31 юли 2017 г. Необходимите документи бяха изготвени от екипи на Министерство на здравеопазването и Министерство на външните работи. В съответствие със зададените критерии бе акцентирано върху силните страни на столицата - наличие на подходящи учебни заведения за децата на персонала на агенцията; подходящ достъп до пазара на труда, социална сигурност и медицинска помощ; непрекъснатост на работата на агенцията чрез осигуряването на квалифициран експертен състав; географско разпределение. Във връзка с последния критерий България бе ясно заявила в рамките на заседанията на Съвет „Общи въпроси” , че страната ни няма европейска агенция на своя територия, поради което изпълнява в пълна степен посочения критерий.

За осигуряване подкрепа за кандидатурата на София, в условията на сериозна конкуренция от 18 държави-членки,        МЗ и МВнР проведоха активни действия на национално и европейско равнище:

Кампанията стартира официално в Министерски съвет с участието на министъра на външните работи, заместник-министър на здравеопазването, кмета на гр. София. Поканени бяха представители на държавната власт, дипломатическия корпус и неправителствени организации;

МЗ проведе двустранни срещи  с посланиците на държавите-членки на Европейския съюз  в София;

Създаден бе официален уебсайт с предимствата на българската кандидатура, разпространени бяха   рекламни  материали;

За популяризиране кандидатурата на страната ни бяха привлечени българските медии;

Кандидатурата ни бе представена в Постоянното представителство на Република България в Брюксел. Проведени бяха срещи на най-високо ниво в столиците, в които можеше да се потърси подкрепа на българската кандидатура –  Братислава, Варшава, Берлин, Брюксел, Атина, Загреб, Букурещ, Копенхаген, за организирането на които     активно съдействие оказаха ръководителите на българските дипломатически мисии в държавите-членки;

       По време на провежданите срещи бе потвърдено, че кандидатурата на София за домакин на ЕМА ще бъде подкрепена само в случай на реципрочно обвързване с кандидатурата на съответната страна.

Окончателното решение за избор на град-домакин на ЕМА бе взето от държавите-членки на ЕС чрез гласуване в рамките на Съвет „Общи въпроси”.   Очакванията на държавите-членки от Централна и Източна Европа, в т.ч. на България, за постигане на географски баланс при разпределение на седалищата на агенциите (съгласно шестия критерий за избор) останаха нереализирани. Същевременно и други държави-членки на Европейския съюз (Германия, Кипър, Дания, Италия )  изразиха силно неудовлетворение относно обективността на избора.

Откакто сме държава-членка на Европейския съюз, България не е участвала в подобен род състезание в сферата на здравеопазването, затова и няма натрупан опит в тази посока. Считам, че трябва ясно да заявяваме своите позиции и желания и да ги отстояваме. В  Европейския съюз, няма значение дали държавата е малка или голяма. Всички държави имат равна тежест при взимането на решения.

С кандидатурата за ЕМА  България за първи път ясно заяви какво иска. Не успяхме. Времето, с което разполагахме да се подготвим и презентираме беше  кратко. За сметка на това спечелихме нещо много ценно -  натрупахме опит как да се подготвяме  за такива състезания.

Сподели в: