Върни се горе

Относно: определените суми в бюджета за закупуване на нови ваксини срещу КОВИД 19 и тяхното използване през първите 60 дни на коалиционното правителство

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР БАЛТОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

За периода 15.12.2021 г. - 15.02.2022 г. в регистъра за ваксинации срещу COVID-19 са вписани 725 971 поставени дози на ваксина срещу новия коронавирус. Разпределени по прием дозите са както следва:

- 1-ви прием – 135 155 дози;

- 2-ри прием – 147 985 дози;

- бустерна доза – 442 831 дози.

По отношение на закупуването на ваксини срещу COVID-19 през 2022 г. и посочената от вас сума в размер на 267 219,1 хил. лв. Ви информирам, че същата е определена за заплащане на одобрените с Решение № 417 от 17 май 2021 г. на Министерския съвет количества от ваксината, произведена от Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH за 2022 г. в размер на 7 034 904 дози и на одобрените с Решение № 478 от 1 юли 2021 г. на Министерския съвет 10 000 дози на ваксината на Valneva Austria GmbH.

Министерство на здравеопазването е предприело действия по проучване на възможностите за препродажба или дарение на количества от ваксините, които ще бъдат доставени в страната през 2022 г. и няма да бъдат приложени, като до момента е извършено преразпределение в рамките на Европейския съюз към друга държава-членка на 3 млн. дози от заявените от България по договора за 2022-2023 г. ваксини срещу COVID-19 на Pfizer Inc. и BioNTech Manufacturing GmbH.

Сподели в: