Върни се горе

Относно: Национална детска болница.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,      

 

Изграждането на Национална многопрофилна детска болница е задача с голяма обществена значимост, приоритетна за развитието на качественото здравеопазване в Република България и от голямо значение за оказване на адекватна, своевременна и висококвалифицирана медицинска помощ за деца.  

Уверявам Ви проф. Михайлов, че екипът ни ще се въздържа от прибързани и необосновани решения, по  казуса „Национална детска болница“. Всяко наше действие ще бъде подложено на задълбочен анализ и ще бъде съобразено с мненията на всички заинтересовани страни – представители на педиатричната общност, медицински специалисти, неправителствени организации.

Още с встъпването ми в длъжност, едно от първите мои решения беше спирането на инициираната от предишното ръководство процедура по вливане на болница „Лозенец“ и „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ в специализираната детска болница „Проф. д-р Иван Митев“, до изясняване на всички факти и обстоятелства, до намиране на най-доброто решение за българските деца, за работещите и пациентите на двете болници и за студентите на Медицинския факултет на СУ. Споделям мнението, че всяко прибързано действие за преобразуване и механично вливане на лечебни заведения, без подробен задълбочен анализ ще демотивира специалистите и ще постави в риск осъществяването на дейността на  лечебните заведения и запазването на екипите от специалисти, градени с десетилетия.

По време на срещата с ръководството на специализираната детска болница  „Проф. д-р Иван Митев“ бях информирана, че екипът е изготвил проект за подобряване на условията в лечебното заведение до реализирането на окончателно решение относно изграждането на нова детска болница. Доклад по темата от изпълнителния директор е постъпил в министерството на 23.12.2021 година и е предоставен за разглеждане от компетентните дирекции.

Безспорен факт е, че на територията на София педиатрична помощ се оказва на различни места, отдалечени едно от друго, в зависимост от вида на услугите, което създава разпокъсаност в медицинското обслужване.  Създаването на комплексно от гледна точка на предоставяните услуги лечебно заведение за болнична помощ за деца ще създаде оптимални условия за обучението на специалистите от детския профил, като на едно място те ще могат да придобият необходимите знания в своята цялост.

Стремежът ни ще бъде Националната детска болница да не бъде само сграда или строеж, не механично вливане на болнични структури, а резултат от цялостен анализ на нуждите на  детското здравеопазване, като национален приоритет.

През м. януари тази година  в МЗ  се проведоха две среща и с представители на Националната гражданска инициатива „За истинска детска болница“ , на която бяха изслушани и техните искания и предложения.

В тази връзка с моя заповед от 24.01.2022г. е създадена работна група от експерти от Министерство на здравеопазването, която в срок от два месеца да анализира всички действия, които са предприемани в годините, по изграждане на Национална многопрофилна детска болница от страна на Министерството на здравеопазването, „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други държавни органи и институции.

Ще бъде изготвен   анализ на правните, финансовите, медицинските аспекти по изграждане на Национална многопрофилна детска болница, както и на обществения отзвук сред лекарите специалисти, пациентските организации и всички заинтересовани лица, като основната задача е да се представи завършена концепция за изграждане на Национална детска болница, основана на реалните нужди на детското здравеопазване.

Сподели в: