Върни се горе

Относно: Как се структурират дейностите и политиката на правителството в сферата на здравеопазването по отношение на извънредната епидемична обстановка, свързана с  COVID-19

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“,

 

На 30 януари 2020 г. Световната здравна организация обяви спешност за общественото здраве от международно значение поради бързото разпространение на тежко заболяване COVID-19, предизвикващо смърт от нов, неизвестен до сега коронавирус. Пандемията от COVID-19 е тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб и представлява непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите. Заболяването поставя системата на общественото здравеопазване в извънредна ситуация, в която е изключително важно своевременното въвеждане на мерки за намаляване на риска от разпространение с възможност за адаптиране към новите научни данни за заболяването и причинителя му.

България като пълноправен член на Европейския съюз следва общата политика на интензивен обмен на данни за постигане на синхрон по отношение на критериите за оценка на ситуацията, въвежданите мерки и отражението им върху състоянието на системи на общественото здравеопазване, вътрешната сигурност, икономиката, туризма и други. Чрез регулярна обработка и анализ на националните данни за епидемичната ситуация Европейският център за превенция и контрол на заболяванията изготвя оценки на риска и технически насоки, които адаптира към най-новите научни открития за характеристиките на причинителя и заболяването. Във формата на Интегрираните договорености за реакция на Европейския съюз в кризисни ситуации, в който участват представители от министерствата на здравеопазването, на външните и на вътрешните работи, се обсъждат възникнали чувствителни въпроси по въведените мерки и успешни практики на национално ниво и отражението им върху общата политика на Европейския съюз, което ускорява и улеснява работата на останалите формати към Европейската комисия за постигане на единен подход за овладяване и излизане от кризата.

Одобрената от Съвета в края на м. юни 2020 г. Препоръка   № 2020/912 относно временното ограничение на неналожителните пътувания в Европейския съюз е  ключов аспект на общия подход. Обменът на информация за предприетите от отделните държави-членки мерки, епидемичната ситуация и оценката на риска са важни аспекти с цел договорени и синхронизирани действия на държавите-членки в насока свободно движение на хора и товари.

Най-важните и основни противоепидемични мерки, съдържащи се в техническите насоки на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, са в пълен синхрон с препоръките на СЗО:  физическа дистанция, хигиена на ръцете, дезинфекция на повърхности, защитни маски и се прилагат  съобразявайки се с националната специфика, без да излизат от рамките на общия Европейски подход.

Това напълно важи и за предприетите мерки в областта на образованието, към които българското общество има особена чувствителност. Всички изготвени до момента насоки за работа на образователната система са в резултат на задълбочени експертни дискусии и обмен на добри практики, чиято единствена цел е запазване на физическото и психическото здраве на учениците и работещите в системата на образованието в условията на пандемично разпространение на COVID-19 и с пълното съзнание за значението на образователната система за бъдещото на страната. Изготвените подробни насоки за работа на училищното образование включват всички аспекти на противоепидемичните мерки, като правилното им прилагане от всички участници в процеса има основно значение за успеха.

Правилното прилагане на мерките от цялото общество е свързано с разбирането за тяхната научна обоснованост и необходимост. МЗ  ще продължава да запознава обществеността с всички новости по отношение на COVID-19, да дискутира открито проблемните области и да търси коректни решения, съобразени с нашата действителност.

В заключение, бих желал да отбележа във връзка с регистрираните през последната седмица значително повишен брой нови случаи за денонощие от началото на пандемията, че е възможно при продължително нарастване на инфектираните да бъдат въведени  и нови мерки.

Сподели в: