Върни се горе

Относно: Осигуряване на нормален работен процес в отделенията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-ЖО АВРАМОВА И Г-Н КРЪСТЕВ,

         

По поставения от Вас въпрос, във връзка с осигуряване на нормален работен процес в отделенията на МБАЛ „Христо Ботев“ АД, гр. Враца, бих желал да Ви информирам за следното:

На този етап е прекратен договорът с частната структура, която осъществява дейността по инвазивна кардиология в лечебното заведение. Министерството на здравеопазването ще предприеме необходимите законови действия за анализ на сключения договор между МБАЛ „Христо Ботев“ АД и частната структура и при наличие на закононарушение ще бъде потърсена съдебна отговорност.

Ръководството на министерството полага всички усилия да намери решение за осигуряване на нормален работен процес в отделенията на болницата. В момента се разглеждат варианти за осигуряване на необходимата апаратура   (ангиограф), за да може да продължи и дейността на отделението по инвазивна кардиология. След проведени разговори с медицински специалисти е налице уверение от тяхна страна, че ще продължат да работят в болницата.

В заключение, искам да Ви уверя, че в МБАЛ „Христо Ботев“  гр. Враца няма да има прекъсване на дейността и жителите ще продължат да  получават медицинска помощ по кардиология и инвазивна кардиология в същия обхват и обем.

Сподели в: