Върни се горе

ОТНОСНО: инцидента с Асен Маринов от Центъра за настаняване на деца с     увреждания в гр. Роман

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

Във връзка с постъпилия въпрос, относно инцидента с Асен Маринов от Центъра за настаняване на деца с увреждания в гр. Роман  довел до смъртта му е изискана подробна информация по случая от регионалните структури на Министерство на здравеопазването – Районна здравна инспекция Враца, Центъра за спешна медицинска помощ-Враца и Районна здравна инспекция-София по отношение  действията на ангажираните медицински лица и лечебни заведения по случая.

С оглед пълно изясняване на обстоятелствата и предвид правомощията на Изпълнителна агенция „Медицински одит“ дадени й от закона е възложено в спешен порядък извършването на обстойна проверка по отношение  спазването на медицинските стандарти и добрите практики в оказването на медицинска помощ, качеството на оказаната медицинска помощ, както и спазването на правата на пациентите.

За резултата от проверката и направените констатации ще бъдете уведомени своевременно след приключване на проверката.

Сподели в: