Върни се горе

Относно: Взаимоотношението между медицинските университети и университетските болници

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМА ПРОФ. КЛИСАРОВА,

 

Съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните заведения Министерският съвет по предложение на министъра на здравеопазването предоставя на съответното висше училище правата на едноличния собственик на капитала по управлението на държавните лечебни заведения, които са университетски болници, за срока на акредитационната им оценка.

Към момента лечебните заведения, определени за университетски болници, са общо 37, от които 9 са частни.

На проведена среща на министърът на образованието и науката и министърът на здравеопазването с ректорите на висшите училища, провеждащи обучение по медицина, ректорите споделиха своето виждане за възможностите за прилагане на разпоредбата на чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните заведения. Изразени бяха различни становища.

Готовност за придобиване правата на едноличния собственик на капитала има в Медицински университет – Варна по отношение на УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД. В тази връзка очакваме да получим писмено предложение от ректора на Медицински университет – Варна. Министерството на здравеопазването отчита, че лечебното заведение е от съществено значение както за удовлетворяване здравните потребности на пациентите, така и за образователния процес и за научното развитие в Медицински университет – Варна. Важно е също, че УМБАЛ „Св. Марина“ ЕАД няма никакви финансови задължения. Считаме, че при наличие на изявено желание от университета и от лечебното заведение, следва да се предприемат действия за реализиране на възможността, предвидена в чл. 62, ал. 2 от Закона за лечебните заведения.

Разбира се, при готовност и заявено желание от страна на други висши училища да се възползват от разпоредбата на 62, ал. 2 от Закона за лечебните заведения, предложенията ще бъдат разгледани и ще бъдат предприети съответни действия.

Сподели в: