Върни се горе

Относно: Осигуряване на спешна помощ до адрес в село Поликраище

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

При подаден сигнал за спешност от село Поликраище, същия се обслужва от Филиала за спешна медицинска помощ /ФСМП/ в Горна Оряховица, част от екипа на Центъра за спешна медицинска помощ /ЦСМП/       Велико Търново. 
Всички линейки на екипите на филиала са оборудвани с GPS за локализиране на адресите. При възникване на затруднение относно откриване на адрес – той се доуточнява от диспечерите в Районната координационна централа и операторите на телефон 112. 
Разстоянието между двете населени места – Поликраище и Горна Оряховица е около 9 километра. Жителите наброяват 1639 души. 
От началото на 2023 г. до настоящия момент от мобилните екипи на Филиала за спешна медицинска помощ Горна Оряховица са обслужени 68 пациенти от село Поликраище. 23 пациенти са потърсили сами медицинска помощ в спешната амбулатория на Филиала в Горна Оряховица. 45 от обслужените от системата на ЦСМП са били хоспитализирани.
Относно въпросът за стандарта за поведение  за оказване на медицинска помощ в малките населени места – той е еднакъв за всички населени места и е съобразен с действащия медицински стандарт „Спешна медицина“, утвърден с Наредба № 3 от 06.10.2017 г. на министъра на здравеопазването.
 

Сподели в: