Върни се горе

Относно: Трансплантацията на бял дроб в Република България

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ПРОФ.  МИХАЙЛОВ,

 

В началото на 2019 г. България поднови сътрудничеството си с отделението по гръдна хирургия към Многопрофилна болница – Виена. В резултат на постигнатите договорености с австрийската болница са планирани обучения по белодробна трансплантация на български специалисти от УМБАЛ „Света Екатерина“ и Военномедицинска академия, които ще започнат в началото на 2020 г. Приет е и подробен график за осъществяване на обучителната програма. Предвижда се екипите от медицински специалисти, подготвени по тази обучителна програма да започнат работа по трансплантации и следтрансплантационно наблюдение на пациентите след завършване на обучението, т.е. в края на 2020 г. или началото на 2021 г. В обучението ще се включат и медицински специалисти от УБ "Лозенец".

Университетска болница „Лозенец“ има разрешение за извършване на трансплантация на бял дроб. Всяко лечебно заведение в страната има право да предприема действия за повишаване на квалификацията на работещите в него медицински специалисти, в това число и в сферата на трансплантациите, в сътрудничество с български и чуждестранни университети и клиники. Реализацията на такива проекти не е в противоречие с политиката на компетентните български институции, особено като отчитаме необходимостта за стартиране на белодробните трансплантации в България във възможно най-ранен срок.

В тази връзка специалистите на Университетска болница „Лозенец“, съвместно с партньорите им в Университетската болница в гр. Хановер, извършиха първата белодробна трансплантация в страната, след прекъсване от дълъг период от време на провеждането на тази дейност в страната. По време на целия процес Министерство на здравеопазването и ръководството му бяха непрекъснато информирани за случващото се.

Дежурният екип на ИА „Медицински надзор“ координира действията по донорската ситуация, транспортирането на донора от Варна до София и всички действия преди извършване на трансплантацията. След приключване на операцията бе изнесена информация пред медиите, първо от трансплантационния център, какъвто е нормалния ред, а след това и от Министерство на здравеопазването.

По данни от Университетска болница „Лозенец“ към момента трансплантирания пациент се чувства добре и по отношение на него се провежда рехабилитационна програма. Това са все добри новини за българското здравеопазване. За да се уверя, във вторник, 12 ноември, лично посетих пациента с двама представители на пациентски организации в УБ „Лозенец“, за да се запозная със състоянието му.

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

В заключение Ви уверявам, че Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ продължават своята работа, насочена към обучения на български специалисти, изграждане на двустранни отношения със страни с развити трансплантационни програми и реализиране на национални мерки за изграждането на съвременна система по донорство и трансплантация, която да предостави на всеки нуждаещ се български гражданин равни и адекватни възможности за трансплантация.

Сподели в: