Върни се горе

Относно: Обновяване на базата на Спешната медицинска помощ на територията на област Добрич по проекта за подкрепа на системата за спешна медицинска помощ.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИМИТРОВА,

 

В отговор на постъпил с № 02-01-52/13.03.2019 г. въпрос, Ви предоставям следната информация:

Във връзка с изпълнението на големия инвестиционен проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, ще бъдат реализирани следните дейности, касаещи обектите от системата на спешната медицинска помощ на територията на област Добрич:

ЦСМП - Добрич – преустройство на съществуващите помещения;

ФСМП – Каварна – строителство на нова сграда;

ФСМП – Шабла – преустройство на съществуващите помещения;

ФСМП – Балчик – преустройство на съществуващите помещения;

ФСМП – Тервел – преустройство на съществуващите помещения;

ФСМП – Генерал Тошево – строителство на нова сграда;

Спешното отделение на МБАЛ – Добрич - преустройство на съществуващите помещения.

За всички обекти от системата на спешната медицинска помощ в изпълнение на проекта се предвижда закупуване на ново медицинско оборудване и закупуване на ново технологично обзавеждане.

Със средства по проекта ще се закупят 400 броя нови медицински превозни средства (линейки), като конкретно за обектите от системата на спешната медицинска помощ на територията на област Добрич се предвижда закупуването на 10 бр. линейки, от които 1 бр. линейка със задвижване 4х4.

Сподели в: