Върни се горе

Относно: Необходимостта от СМП в община Опака

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИБРЯМОВ,

 

Към настоящия момент на територията на страната функционират центрове за спешна медицинска помощ със седалища в съответните областни градове. Центровете за спешна медицинска помощ са съставени съответно от филиали и изнесени екипа.

Дейностите по оказване на спешна медицинска помощ са регламентирани в Закона за лечебните заведения, Закона за здравето и нормативните актове по прилагането им, включително  медицински стандарт „Спешна медицина“.

Във връзка с въпроса Ви, уважаеми г-н Ибрямов,  беше извършен обстоен анализ на дейността на Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/  Търговище и неговия Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) в гр. Попово, обслужващ и община Опака. Анализът налага следните изводи: 

Към ЦСМП Търговище функционират 4 филиала:

ФСМП Търговище – обслужващ 52 населени места; ФСМП Попово –  45 населени места; ФСМП Омуртаг – 42 населени места и ФСМП Антоново – 54 населени места.

ФСМП Попово обслужва население от 33 000 души в общините Попово и Опака. Ежедневно работят по два мобилни екипа на смяна. Филиалът разполага с две оборудвани линейки за обезпечаване на спешността в двете общини. Кадровият състав на ФСМП Попово е от един лекар, осем медицински фелдшери, шест специалисти по здравни грижи (медицински сестри), 12 шофьори на линейки и един санитар.

От осигурения щат за ФСМП Попово - 4 лекарски длъжности са трайно незаети.

Средната отдалеченост на ФСМП Попово до населените места в община Опака е 30 км. Пациентите, които се нуждаят от хоспитализация се настаняват в МБАЛ Попово или в МБАЛ Търговище, средно на 50 км. разстояние (63 км за по-отдалечените места), където се настаняват тежките случаи - пострадали при ПТП, нуждаещи се от интензивно лечение, родилки и хирургични случаи.

Времето за достъп на екип от ФСМП Попово до най-отдалечените места в община Опака варира между 25 - 28 минути.

През цялата 2022г. ФСМП Попово е осъществил 1788 повиквания и 2 388 амбулаторни прегледа. През цялата 2022 г. са възложени и изпълнени 117 повиквания за община Опака и са извършени 127 амбулаторни прегледи на жители от същата община. Това са 0,32 повиквания за 24 часа и съответно 0,34 амбулаторни прегледа за 24 часа (1 пациент на 3 дни).

Хоспитализираните пациенти от община Опака са 64, в товачисло 5 деца.

От началото на 2023г. до момента са изпълнени 45 повиквания за община Опака и 42 амбулаторни прегледи на пациенти в спешния сектор на ФСМП Попово, а хоспитализираните пациенти от община Опака в МБАЛ през 2023 г. са 16 души, в това число 3 деца.

Средната натовареност на екипите на ФСМП  Попово през 2022 г. и 2023 г. е 1,7 повиквания за 12-часово дежурство.

Общо изпълнените повиквания от ФСМП Попово за периода 2022-2023 г. до момента са 2553, от които за община Опака - 162 повиквания за посочения период. Делът на обслужените пациенти от община Опака възлиза само на 6,34 % от общ брой повиквания към ФСМП Попово за периода 2022-2023 година, а делът на извършените амбулаторни прегледи на пациенти  възлиза на 4,74% от общия брой осъществени амбулаторни прегледи във ФСМП Попово.

По отношение на осигуряването на медицинска помощ за населението на община Опака следва да бъде отбелязано и  наличието на две регистрирани практики за първична извънболнична медицинска помощ на територията на общината, които съгласно договора им с НЗОК са задължени да осигуряват 24-часов достъп до медицински грижи на своите пациенти, включително чрез договори с други лечебни заведения или нает допълнителен медицински персонал.

Във ФСМП Попово работят по три екипа на смяна – два мобилни  екипа и един стационарен, извършващ амбулаторни прегледи. Регистрираната средногодишна натовареност за последните 2 години е едно повикване на 12-часово дежурство и от 3 до 4 амбулаторни прегледа седмично.

От казаното до тук е видно, че натовареността и обема дейност на екипите е такава, чецелесъобразността от разкриването на нов филиал на ЦСМП Търговище или на изнесен екип в община Опака на този етапследва да бъде внимателно оценена, особено в ситуацията на траен недостиг на медицински специалисти на територията на областта и общината.

Сподели в: