Върни се горе

БЛАГОДАРЯ ВИ, ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

 

Във връзка с Вашия въпрос към мен изисках от Изпълнителна агенция медицински надзор, която е контролният орган по спазването на този текст на Закона, да ми докладва колко и кои лечебни заведения съществуват в нарушение на Закона, както Вие отбелязахте. Техният доклад казва, че нито едно лечебно заведение не действа в нарушение на Закона към днешна дата. Благодаря.

Сподели в: