Върни се горе

БЛАГОДАРЯ ВИ, ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАНОЛОВА,

 

В действителност през 2011 г. е отменена наредбата, тъй като се е счело, че тя се припокрива в изискванията си с изискванията по Закона за околната среда и водите и правенето на ОВОС на отделните предприятия, намиращи се в близост или не с населени места. Анализът на Нормативната уредба потвърждава Вашите думи, че има потребност, тъй като това, което е регламентирала Наредба №7, не се покрива изцяло с изискванията на Закона за околната среда и водите, поради което вече съм разпоредил, създадена е работна група и се работи върху две неща – изготвяне на нова наредба и изготвяне на промяна в Закона за здравето, която да даде съответното правно основание за приемането на такъв нормативен акт, който считам, че ще бъде в интерес на това да се опази здравето и животът на хората от населените места и да не се допуска строителство на замърсяващи обекти в непосредствена близост до тях или дори вътре в тях, както Вие правилно отбелязахте.

Сподели в: