Върни се горе

БЛАГОДАРЯ ВИ, ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

Процентът е същият, който... той не може да бъде променян, тъй като така е договорена рамката. Ние преработихме изцяло Плана, тъй като почти половината от него беше предвидена за строително-ремонтни работи и изолация на лечебни заведения, променихме го съобразно целите на Плана за възстановяване и устойчивост като сега огромната част е свързана с модернизация и дигитализация на българското здравеопазване. Няма предвидено конкретно перо по отношение на Националната програма за трансплантации по простата причина, че Националната програма в своите 14 дейности не включва такива, които биха могли да се включат в Националния план. Лечебните заведения, които се занимават с дейностите по трансплантация по отношение на закупуване на нова апаратура, могат да кандидатстват по първата точка от проектното ни предложение, а именно модернизиране на здравната система чрез осигуряване на съвременна иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична помощ, за която са планирани 374 млн. лв. Те могат да бъдат използвани и за закупуване на апаратура, необходима на лечебните заведения, които се занимават с трансплантация в страната.

Сподели в: