Върни се горе

Относно: Имунизационната кампания, свързана с COVID-19

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Комуникацията и обществената информация е важна част от Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на Министерския съвет от 08.12.2020 г.  Веднага след приемането на Плана не само започна реалната подготовка по събирането на данни за подлежащите лица по I-ва фаза от Плана, а едновременно се работи и по останалите взаимно свързани части – доставка, разпределение, съхранение и логистика на ваксините, мониторинг на имунизационното покритие и др. Продължава идентифицирането на желаещите да се имунизират лица от I-ва фаза на Плана, а именно медицински персонал на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти и помощник-фармацевти и друг помощен персонал, като по данни на РЗИ към 10.12.2020 г. те съставляват 33, 09 % от всички професионални направления, включени в тази целева група.

Работи се усилено и по изграждането на комуникационна стратегия, която да се основава на прозрачност, достоверност, своевременност и достъпност на информацията за ваксините и тяхното предстоящо прилагане. Подготвят се ключови послания до различни групи от обществото за разясняване на ползите от ваксинирането на индивидуално, групово, национално и глобално ниво, като се предвиждат различни платформи за разпространение на информацията според спецификата на различните професионални и социални групи.

Уважаеми проф. Михайлов,

Министерството на здравеопазването няма да се превръща в търговски дистрибутор на ваксини, нито ще провежда кампания да убеждава българските граждани за точно определен продукт. Напротив. Ние ще обясним на гражданите, че ваксинирането е пътят към спасението и пътят към прегръдките, ако щете, към нормалните човешки отношения. Ваксините ще ни дадат това спасение от КОВИД. Но българските граждани искат да чуят отговор на всеки един въпрос, който ги притеснява и министерството на здравеопазването се ангажира да създаде такава информационна среда, че всеки един лекар да получава информацията преди всички и да я предоставя на достъпен и разбираем език на хората, за които се грижи.

Ще настоявам от фирмите производители да дадат отговори на всичките въпроси, които интересуват хората, без да има премълчаване или да има информация, която да не бъде споделяна.

Това е изключително важно, защото в момента започват да се дават едни отговори, преди те да са ясно обявени от фирмите, които са производители.                                    

                              

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

 

Позволете ми в заключение да Ви уверя, че Министерство на здравеопазването осъзнава важността на предстоящата ваксинация за глобалното справяне с пандемията от COVID-19 и ще вложи всички усилия в успешното й национално провеждане.

Сподели в: