Върни се горе

ОТНОСНО: Създаване на Координационен център за триаж на пациенти със съмнение за COVID-19

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФ. МИХАЙЛОВ,

 

В рамките на работна среща, проведена в Министерство на здравеопазването, беше направен анализ на епидемичната ситуация, въведените мерки за надзор на коронавирусната инфекция и бяха обсъдени констатираните затруднения в обслужването на пациентите. С оглед необходимостта от осигуряване на правилно и равномерно разпределение на пациенти със симптоматика на COVID-19, приема им в подходящи лечебни заведения в зависимост от степента на увреждане и скъсяване на времето за хоспитализация на усложнените случаи, беше взето решение за разкриването на Координационен център, който да бъде базиран на територията на СБАЛ по инфекциозни и паразитни болести "Проф. Иван Киров" ЕАД.

Центърът е разкрит на функционален принцип, като в него се извършва оценка на пациенти със съмнение за COVID-19 и се обслужват пациенти от две области – София-град и София-област. Той е достъпен за гражданите и без направление от личен лекар, като по този начин се цели да бъде преустановено самостоятелното движение на болни, търсещи  възможност за медицински преглед и хоспитализация през лечебните заведения в столицата.

За приемния кабинет са осигурени лични предпазни средства, дезинфектанти, медицинско оборудване,  хладилник, телефони, компютри, които са свързани с единната информационна система за COVID-19, както и стая за почивка. Осигурено е и финансовото обезпечаване на екипите за работа на „първа линия“.

Основната цел на Координационния център е всеки суспектен пациент, транспортиран от ЦСМП или самонасочил се, да получи качествена и навременна медицинска грижа – основен общ преглед, изследване и лечение - болнично или в домашни условия, в зависимост от хода на заболяването. Екипите, работещи в центъра, включват лекар, медицинска сестра, санитар и експерти от СРЗИ и РЗИ София - област. Те разполагат с информация за броя на свободните легла за неусложнено протичане на COVID-19 и броя на реанимационните легла.

След първичен триаж от екипите на ЦСМП, суспектните пациенти се транспортират в Координационния център, където медицинският екип прави първоначална оценка на здравословното им състояние и снема данни за придружаващи заболявания и обстоятелства, които биха могли да утежнят протичането на заболяването. По преценка на лекарите се извършва PCR тест за доказване на коронавирусна инфекция. При необходимост от хоспитализация, медицинският екип взима решение към кое лечебно заведение трябва да бъде насочен пациентът. В центъра се извършва и частично епидемиологично проучване, включващо и събиране на данни за контакт с потвърдените случаи.

Създаването на организация на здравните дейности свързани с COVID-19, тяхната координация и контрол са възложени на директорите на РЗИ, които следва да работят в тясно взаимодействие с лечебните заведения. Разкриването на единен център, в който да се извършва триаж на пациентите и те да бъдат насочвани към подходящо лечебно заведение в зависимост от индивидуалното им състоянието и степента на тежест на протичане на болестта, е пример за добра практика за осигуряване на качествени медицински грижи, която може да бъде прилагана и в други области на страната.

Сподели в: