Върни се горе

Относно: Забавяне на резултатите от тестовете за изследване на коронавирус

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

         УВАЖАЕМA ГОСПОЖО СИДОРОВА,

 

 

Във връзка с постъпилия въпрос, относно твърдения за забавяне при извършване на тестове за заразяване с коронавирус SARS-CoV-2 и съобщаване на изследваните лица, на база обобщена информация от Регионалните здравни инспекции и проф. д-р Ива Христова – главен координатор на експертния съвет по вирусология, бих желал да Ви информирам за следното:

На първо място, времето от вземането на пробата до нейното предоставяне в лабораторията, извършването на изследване по метода на полимеразната верижна реакция (PCR) и съобщаването на резултатите, зависи от един основен фактор – дали лабораторията, която ще извърши изследването е в същото населено място или не.

Ако лабораторията е в същото населено място, времетраенето на процеса варира най-често в порядъка от 15 минути до 4 часа, в зависимост от това колко адреса трябва да бъдат посетени и колко проби трябва да вземат служителите на РЗИ. Неприемливо е всяка проба да се носи до лабораторията и след това да се продължава със следващите, тъй като това допълнително би забавило пробонабирането. В този смисъл, при събиране на определен брой проби, същите се предават за изследване в лабораторията, след което се продължава с вземането на следващите проби.

В случаите, в които лабораторията се намира в друго населено място (за някои области, като Благоевград, Видин, Габрово, Кюстендил, Монтана, Перник, Смолян, София-област, в редки случаи и Ловеч), пробата се изпраща до Националната референтна лаборатория „Грип и остри респираторни заболявания“ към Националния център по заразни и паразитни болести или друга лаборатория, определена със заповед на министъра на здравеопазването, което отнема в повечето случаи поне 12 часа. Предоставените проби се обработват в същия или  на следващия календарен ден, в зависимост от времето на пристигане на пробите, техния брой и натовареността на Националната референтна лаборатория или другата лаборатория, където са доставени пробите.

Следва да бъде взет предвид и фактът, че изследването се осъществява от апаратура, която има определен капацитет. За да бъде използвана оптимално по отношение броя на изследваните проби,  най-целесъобразно би било апаратурата да бъде ангажирана с изследвания при набиране на максималния брой проби, които могат да бъдат обработени.

Съгласно становището на НЦЗПБ, оптималното време за извършване на тест по метода на полимеразната верижна реакция (PCR) е най-малко 4-5 часа, като включва: приемане, регистриране и преаналитична обработка на пробите, екстракция на вирусната нуклеинова киселина (процес, който отнема 1:30 часа), PCR-амплификация (процес, който отнема 2 часа) със съпътстващите го мануални манипулации. При наличие на по-голям брой проби, времето за извършване на ръчните манипулации се удължава. За да бъде завършен цикълът по извършване на PCR-изследване, следва да бъде взето под внимание и времето за отчитане и съобщаване на резултатите.

Както вече  обърнах внимание, времето за извършване на PCR-изследване зависи от броят на пробите и тяхното предоставяне в лабораторията. Колкото по-голям е този брой, толкова повече се удължава времето за извършване на изследването, респективно и съобщаването на резултатите.

Следва да се има предвид, че е възможно компрометиране на резултатите в случай на неправилно вземане, съхраняване и/или транспортиране на пробите, както и в случай, че пробите се предоставят в лабораторията по-късно от 72 часа след тяхното вземане. Съгласно получената информация от регионалните здравни инспекции, не се наблюдава забавяне при предоставяне на пробите. Случай на такова забавяне може да бъде приет по-скоро като единичен,  отколкото като честа практика.

Съобщаването на готовите резултати от страна на Националната референтна лаборатория , както и в повечето други лаборатории, се осъществява по електронен път, включително по електронна поща. В повечето РЗИ е създадена организация, включително с разкриване на телефонна линия, на която пациентите могат да получат информация, свързана с изследванията им.

Сподели в: