Върни се горе

Относно: Проблеми в МБАЛ – Велинград във връзка с лечението на пациенти с COVID -19

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМA ГОСПОЖО КЛИСУРСКА,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ТИМЧЕВ,

 

На заседание на Областния оперативен щаб в Пазарджик, състояло се на 25.06.2020 г. е изслушан д-р Жеко Чешмеджиев – управител на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД гр. Велинград, който е уверил членовете на щаба, че няма депозирани оставки от персонала на лечебното заведение. Според него, болницата функционира нормално, приемат се болни, включително и със съмнения за COVID-19, осигурени са достатъчни количества лични предпазни средства, изплатени са месечните възнагражденията на служителите.

От началото на обявената пандемия в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД са извършвани системни проверки от РЗИ Пазарджик и е оказвана организационно-методична помощ във връзка с извънредното положение и извънредната епидемична обстановка в страната. Дадени са препоръки за стриктно спазване  алгоритъма на поведение при лица съмнителни и потвърдени за COVID-19, както и  за осигуряване на лични предпазни средства и достатъчно количество дезинфектанти.

РЗИ ежедневно се информира за налични и необходими лични предпазни средства и дезинфектанти и снабдява с тях при необходимост лечебното заведение. 

РЗИ извършва  проверки по спазване на противоепидемичните изисквания в COVID отделение, Вътрешно отделение и Неврологично отделение , като на база констатирани пропуски са дадени конкретни препоръки. Контролът по изпълнението на дадените препоръки е предмет на последващи проверки, включително и извършваната към последна дата (08.07.2020 г.) такава.

Към настоящият момент общия брой на хоспитализираните с COVID-19 в област Пазарджик е 39, като 7 от тях се лекуват в „МБАЛ-Велинград“ ЕООД гр. Велинград.

Ръководителите на останалите лечебни заведения, членове на щаба, са изразили готовност за помощ и съдействие за прием и лечение на пациенти от  региона на Велинград  с COVID-19.

Болни с COVID-19 от Велинградски регион към момента се лекуват и в болници на градовете Пазарджик,Пещера,  Пловдив и Панагюрище.

Спешни пациенти с други заболявания се обслужват както от „МБАЛ Велинград“ ЕООД гр. Велинград, така и от „МБАЛ Здраве“ ООД гр. Велинград.

На заседание на Областния оперативен щаб, проведено на 01.07.2020 г. е коментиран и кадрови проблем, възникнал след потвърждаване на положителен резултат за COVID-19 на лекар и медицинска сестра от Вътрешно отделение на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД гр. Велинград, което налага управителят да предприеме реорганизация на работата в отделението, с последващо съгласуване с РЗОК-Пазарджик, с цел осигуряване непрекъснат прием и лечение на пациенти. Обсъден е и въпросът за недостатъчен контрол от страна на ръководителя на лечебното заведение по отношение на спазването на разпоредените противоепидемични мерки, допускането на придружители в болницата, въпреки забраната, както и използването на лични предпазни средства от персонала.

Задължение на всеки ръководител е да организира, ръководи и контролира дейността на повереното му лечебно заведение. За възникналите проблеми на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, гр. Велинград /общинска собственост/ следва своевременно да бъде уведомяван принципала  - Общинския съвет -  Велинград, Кмета на община Велинград, както и институциите, осъществяващи контрол на лечебното заведение.

Бих желал да Ви уверя, че независимо от създалото се напрежение, отразявано в медийното пространство, болницата работи нормално, продължават да се приемат и лекуват болни, включително и с COVID-19, а РЗИ –Пазарджик ще продължи да  контролира работата на лечебното заведение.

Сподели в: