Върни се горе

ОТНОСНО: Защо ФСМП – гр. Асеновград не разполага със стационарен екип, по никакъв начин не е обозначено наличието на ФСМП в сградата на лечебното заведение и не нарушава ли това основен принцип в здравеопазването за достъпност? Кой е отговорен за това, ще има ли действия от МЗ в тази посока и кога ще видим резултата?

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧЕРВЕНКОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

В отговор на постъпил въпрос с вх. № 49-3540-6-163/28.04.2023г., Ви предоставям следната информация:

На територията на гр. Асеновград е разкрит филиал (ФСМП) към Център за спешна медицинска помощ – гр. Пловдив. ФСМП Асеновград е поместен на територията на Многопрофилна болница за активно лечение - Асеновград.

В структурата на филиала има разкрити два мобилни екипа (1 реанимационен и 1 долекарски) и един стационарен долекарски екип. Към настоящия момент стационарния екип е неокомплектован с медицински специалисти. Мобилните екипи във ФСМП Асеновград осигуряват и провеждат навременни, компетентни, квалифицирани, качествени и ефективни превантивни, профилактични и диагностично – лечебни дейности при пациенти в спешно състояние, при спазване на стандарт „Спешна медицина“.

След извършена проверка е установено, че входът на ФСМП Асеновград е обозначен по надлежния ред, с надпис „ФСМП Асеновград“, за което са предоставени доказателствени материали.

Сподели в: