Върни се горе

Относно: здравното обслужване в община Трекляно

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНЧЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КЛЕЧКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Медицинското обслужване на населението в малките общини е неразделна част от общата здравна система и е необходимо да се разглежда като функционално обединение на дейности и структури с предоставени възможности и осигурен достъп на населението до спешна медицинска помощ, извънболнична медицинска помощ и болнична медицинска помощ.

Община Трекляно е община, състояща се от 19 населени места с административен център село Трекляно, с население от 768 човека по данни на Националния статистически институт (НСИ) към 31.12.2021 г.

В община Трекляно комплексното медицинско обслужване се осигурява за спешна медицинска помощ чрез екипите на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) гр. Кюстендил, за извънболнична медицинска помощ чрез разкрити практики в гр. Кюстендил за първична извънболнична медицинска помощ и специализирана извънболнична помощ, медицински центрове, медико-дентални центрове и др., а при необходимост от хоспитализация в съответствие със стадия, развитието, тежестта и остротата на заболяването пациентите могат да се насочват както към Многопрофилна болница за активно лечение  „ Д-р Никола Василев" гр. Кюстендил, така и към други лечебни заведения за болнична помощ, разполагащи с необходимите за лечение на конкретното състояние възможности.

Съгласно изискано и предоставено становище от управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) – Кюстендил, в с. Трекляно има разкрита практика за първична извънболнична медицинска помощ, която до 15.06.2021 г. е била заета от лекар, който за съжаление е починал. В становището на РЗОК – Кюстендил се посочва също така, че от население 768 човека в община Трекляно, 96 човека не са се възползвали от правото си за избор на общопрактикуващ лекар.

Въпреки заплащаната допълнителна сума от НЗОК/РЗОК – Кюстендил в размер на 845 лева за работа при неблагоприятни условия и проведени разговори с общопрактикуващи лекари, към момента все още няма желаещи за заемане на практиката за първична извънболнична медицинска помощ в с. Трекляно.

В условията на безпрецедентно разпространение на коронавирусна инфекция и въведена извънредна епидемична обстановка в страната интересите на обществото изискват провеждане на съвместни действия, а всички институции е необходимо да си взаимодействат в зависимост от ресурсите, с които разполагат, за постигане на добър баланс между защитата на здравето на населението, гарантиране на достъп на нуждаещите се до своевременно медицинско обслужване и намаляване на икономическите и социални неблагополучия от кризата.

Сподели в: