Върни се горе

Относно: Тежко пребит лекар-пациент на Държавна психиатрична болница „Св.   Иван Рилски“, гр. Нови Искър

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР РАЙНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЬОКОВ,

 

В отговор на Ваш въпрос, свързан с тежък инцидент между пациенти на ДПБ-„Св. Иван Рилски“, гр. Нови Искър, завършил с летален изход за д-р Илко Иларионов, Ви информирам следното:

По този повод е извършена извънредна проверка по самосезиране от Изпълнителна агенция „Медицински одит“ ИА „МО“/ със следните констатации:

1.Държавната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, гр. Нови Искър е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на здравеопазването. Разполага със 130 легла и е изградена на павилионен принцип. Лечебното заведение няма документ от Софийската регионална здравна инспекция за ниво на компетентност в съответствие с Медицински стандарт  „Психиатрия“ (Наредба № 24/2004г.)

2.Според медицинския стандарт „Психиатрия“ минималният персонал на дежурство за осигуряване на повишена сигурност в психиатрично отделение/клиника е „минимум 2 медицински сестри и 2 санитари на смяна“. В момента на инцидента наличният персонал в отделението е 1 лекар, 1 медицинска сестра и 1 санитар, което създава риск по отношение грижите за пациенти с агресия, автоагресия и напускане на лечебното заведение. Към 01.07.2015г. в лечебното заведение има вакантни 6 длъжности за лекар и 8 длъжности за медицински сестри.

Недостатъчният брой лекари, сестри и санитари на смяна създава условия за ненавременно лечение на пациентите, както и риск по отношение наблюдението и грижите за пациенти с агресия, автоагресия и напускане на болницата.

3.Материално-техническата база на лечебното заведение, както и  битовите условия за персонал и пациенти са в лошо състояние.

4.Липсва инсталация за подаване на кислород на територията на болницата в съответствие с медицинския стандарт.

5.Лечебното заведение не разполага с легла за изолация на пациенти съгласно медицинския стандарт - трябва да има най-малко 2 такива легла. Такива е имало до 2002г., но са закрити по препоръка на Български Хелзински комитет.

6.Спазени са всички нормативни изисквания по отношение задължителното настаняване.

7.По отношение на конкретния пациент д-р Илко Иларионов – психичното му заболяване датира от 1994г., с остри епизоди и неколкократно провеждано стационарно лечение. След последното изписване преди 7-8 години, постепенно е преустановил приема на поддържащата терапия. Настоящото му влошаване е с остро начало с разрушително поведение и агресия към майка му, категоричен отказ за  доброволно лечение, поради което на 16.07.2015г. е извикана полиция и чрез ЦСМП е транспортиран до „Център за психично здраве – д-р Н. Шиковенски“ ЕООД, гр. София. На 17.07.15г. е настанен по спешност в ДПБ-„Св. Иван Рилски“, гр. Нови Искър отново с намеса на полицията по повод психотично мотивирано агресивно поведение.

Директорът на ДБП – д-р Гълъбова изпраща до Софийски районен съд искане за задължително лечение на Илко Иларионов „във връзка с агресивно и психотично мотивирано поведение, което представлява непосредствен риск към околните“ и СРС насрочва дело по случая на 03.08.2015г.

На 21.07.15г. в 11,30 часа д-р Иларионов е провокирал с поведението си агресията на пациент от съседна стая, в резултат на което му е нанесен побой. Персоналът в отделението е уведомен за инцидента, раните на пострадалия са обработени, назначена е допълнителна терапия и терапевтична имобилизация за 4 часа. Липсва отразен подробен соматичен статус по органи и системи и не са назначени своевременно допълнителни изследвания и консултации за изясняване на реалният соматичен статус на пациент, за което проверяващата комисия счита, че допълнителното антипсихотично лечение е затруднило и замъглило обективното състояние на  д-р Иларионов.

На 22.07.21015 в тежко състояние и безсъзнание е транспортиран по спешност в „УМБАЛСМ – Пирогов“ ЕАД, гр. София с линейка на ДПБ, придружен от старшата сестра на отделението и санитар. Същият ден д-р Гълъбова – директор на ДПБ е уведомила 2-ро РУ на МВР и е назначила вътрешна проверка по случая.

За констатираните нарушения ще бъде образувано административно-наказателно производство, съобразно правомощията на ИА „МО“.

В съответствие с препоръките на ИА „МО“, Ръководството на Министерство на здравеопазването разгледа и прие на свое заседание следните мерки:

1. Пребазиране на лечебното заведение на територията на гр. София, като се търси съдействието на Софийска община.

2. Назначаване на лекари-специализанти по психиатрия, като ще се търсят възможности за осигуряване на финансиране обучението за придобиване на специалност Психиатрия /от 2008г. за обучение по специалност Психиатрия за записани 112 лекари, от които към момента специализират 55; от 2008г. до момента специалност Психиатрия са придобили 89 лекари.

3. Ще се потърсят възможности за увеличаване на възнагражденията на работещите медицински специалисти в държавните психиатрични болници, с оглед повишаване на мотивацията и задържане на действащите кадри в ДПБ.

4. В Правилника за устройството и дейността и вътрешния ред на всяко конкретно лечебно заведение за стационарна психиатрична помощ ще бъдат разписани подробни правила и процедури по съпровождане и обслужване на пациентите, в съответствие с медицински стандарт „Психиатрия“.

Сподели в: