Върни се горе

ОТНОСНО: осигуряване на родилната помощ в страната

              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Осигуряването на медицинско обслужване на населението следва да се разглежда комплексно по отношение на цялостната медицинска мрежа – спешна медицинска помощ, първична и специализирана извънболнична медицинска помощ и болнична помощ. 

Анализите за потребностите във всяка медицинска специалност, вкл. акушерство и гинекология са на база изискването за осигуряване на равнопоставен достъп до качествени дейности по отделните нива на компетентност.   Равнопоставеният достъп до родилна помощ не се свежда до осигуряване на легло в болница, където няма специалисти и необходимата апаратура. 

В края на 2012г. е закрито отделението по акушерство и гинекология с първо ниво на компетентност и дейност по неонатология в МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов, а в края на 2015 г. е закрито и акушеро-гинекологичното отделение с първо ниво на компетентност и дейност по неонатология в МБАЛ „Д-р Ангел Пешев“-Тетевен, поради несъответствие с изискванията на медицинските стандарти за качество на болничната помощ. От тогава  в лечебните заведения не се осъществяват съответните дейности.    

Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, жените (здравноосигурени и неосигурени), нуждаещи се от родилна помощ, могат да избират лечебни заведения с разкрити структури по акушерство на територията на цялата страна. Спешните състояния (включване на родова дейност в дома или други състояния в резултат  на бременност), се поемат след прието обаждане на тел. 112 от екипите на системата за спешна медицинска помощ.

От направена справка за 2017 г. е видно, че от общините Свищов, Ценово, Борово, Белене, Тетевен и Ябланица са постъпили повиквания за родилки както следва:

Филиал за спешна помощ /ФСМП/ Свищов е изпълнил повиквания за 38 бременни жени, транспортирани за родоразрешение  в лечебните заведения в град Бяла – 27 жени, в град Велико Търново - 6 и в град Плевен - 5;

ФСМП Тетевен е изпълнил повиквания за 13 бременни жени, транспортирани за родоразрешение  в болницата в град Луковит;

ФСМП Ябланица е изпълнил повиквания за 48 бременни жени, от които 38 за родоразрешение и 10 със заплашващ аборт,   транспортирани в болницата в град Луковит;

Повикванията за общините Ценово и Борово се изпълняват от екипите на ЦСМП Русе. През 2017 г. от ФСМП Бяла са изпълнени 11 повиквания и от ФСМП Две могили – 2 . Всички бременни жени са транспортирани до болницата на град Бяла.

Бременните жени от община Белене се обслужват от ФСМП Белене. През 2017 г.  до УМБАЛ Плевен са транспортирани 7 бременни жени.

През цялата 2017 г., по отношение на посочените случаи на транспортиране на бременни жени чрез системата на ЦСМП от цитираните райони, няма такива, при които да е застрашен живота и здравето на родилките. В Министерство на здравеопазването не са постъпвали жалби и сигнали, свързани с медицинското обслужване на бременните жени  от тези селища.        

Това дава основание да считаме, че така структурираната система за спешна медицинска помощ е в състояние да окаже навременна медицинска помощ на  жените от общините Свищов, Ценово, Борово, Белене, Тетевен и Ябланица.

МЗ изразява готовност за съдействие и подкрепа на всяка инициатива на местното самоуправление, подобряваща  достъпа до медицинско обслужване на населението в посочените общини, включително и привличане на специалисти в съответното общинско лечебно заведение за болнична помощ.

Сподели в: