Върни се горе

ОТНОСНО: липсата на лекари с определени медицински специалности и нарушения ритъм на работа на лекарските експертни комисии

                            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЖЕЛЕВА,

 

Мерките, които имат за цел да преодолеят редица доказани в практиката проблеми по отношение на дейността на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), вече са предприети от Министерство на здравеопазването, като първата стъпка беше изменението и допълнението на Закона за здравето (ЗЗ), обнародвано през февруари 2018 година.

В чл. 106 на закона беше премахнато ограничението за членовете на ТЕЛК и НЕЛК, съгласно което те не можеха да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност. Тази промяна ще помогне за преодоляване кадровия дефицит в органите на медицинската експертиза, създаване равнопоставени условия на труд по отношение на лекарите, работещи в органите на медицинската експертиза, спрямо техните колеги от болничната и извънболнична помощ.

В съответствие на цитираната промяна в Закона за здравето е и проекта на изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (Правилника), приет с         Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

Проектът на нормативния акт е публикуван на електронната страница на Министерство на здравеопазването и Портала за обществени консултации към Министерския съвет на 17.04.2018 г. за срок от 30 дни.

Промени в Правилника, които допълнително ще улеснят организацията на работа в ТЕЛК са премахването на изискванията лекарите да са на пълен работен ден и задължително да са на трудов договор, като същевременно се дава възможност да се определят лекари – резервни членове. Това ще улесни ръководителите на лечебните заведения да осигурят по-голям състав от експерти в ТЕЛК, които ще бъдат взаимнозаменяеми и същевременно ще създаде по-голямата гъвкавост в работата на комисията.

Друга промяна, която оптимизира дейността на ТЕЛК и съществено повлиява натоварването им е регламентирането на възможността експертните комисии да се произнасят предимно въз основа на предоставената медицинска документация, когато тя напълно обективизира степента на увреждане и функционален дефицит на заболелия орган и/или система и само при необходимост ще се осъществява клиничен преглед и ще се назначават допълнителни изследвания и консултации със специалисти.

Всички тези нормативни промени ще позволят по-лесното сформиране на териториалните експертни лекарски комисии, облекчаване на натоварването им, оптимизиране и осъвременяване на дейността им. Това безспорно ще спомогне и за преодоляване на съществуващите проблеми, които правят непривлекателна за лекарите работата в ТЕЛК.

Сподели в: