Върни се горе

Относно: осигуряване на допълнителна линейка за спешна помощ в град Дряново

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЙСЕЛОВ,

 

  Филиал Дряново е в структурата на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) Габрово. Другите филиали в тази структура са:

  • Филиал Габрово
  • Филиал Севлиево
  • Филиал Трявна.

Определянето на вида и броя на екипите във филиалите е извършено при структурирането на ЦСМП – Габрово в изпълнение на ПМС №211/1994г. и съгласно действащите тогава „Индикативни стандарти в здравеопазването“, а понастоящем с действащия медицински стандарт по „Спешна медицина“, приети със съответните Наредби на Министерство на здравеопазването, при съобразени показатели за площ и брой и гъстота на обслужваното население по филиали.

Филиал Дряново обслужва 8 574 жители, в това число 1 027 деца до          18 годишна възраст, от територията на Община Дряново и прилежащите села - общо 46 населени места, на площ 279 квадратни километра с един мобилен екип и две (2) линейки.

Филиал Габрово обслужва 55 768 жители, разпределени в 131 населени места на площ 583 квадратни километра с 4 мобилни екипа и шест (6) линейки.

 Филиал Севлиево обслужва 31 660 жители, разпределени в 48 населени места на площ от 935 квадратни километра с два мобилни екипа и четири (4) линейки.

Филиал Трявна обслужва 9 786 жители, разпределени в 71 населени места, на площ от 235 квадратни километра с един мобилен екип и един стационарен екип, и две (2) линейки.

 

Във Филиал Дряново работят:

  • Трима (3) лекари
  • Девет (9) специалисти по здравни грижи
  • Шест (6) шофьори
  • Двама (2) санитари

Персоналът осигурява функционирането на два екипа на смяна:

  • Един мобилен екип, който се отзовава на спешните повиквания и
  • Един стационарен спешен екип, който осигурява нуждата от спешна помощ на място във филиала.

Двете линейки в Дряново са напълно изправни и оборудвани с необходимата апаратура, съгласно медицински стандарт по „Спешна медицина“.

Средната натовареност на мобилния екип във филиал Дряново през цялата 2021г. и през 2022г. до сега , е 2 повиквания за 12-часово дежурство и към настоящия момент не налага сформирането на допълнителен мобилен екип.

Сподели в: