Върни се горе

ОТНОСНО: Дейността на Център за асистирана репродукция

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО САВЕКЛИЕВА,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АПОСТОЛОВ,

 

Последователно провежданата политика от Министерство на здравеопазването на приоритети, свързани с демографски въпроси в областта на здравеопазването в България и по-конкретно с дейностите по асистирана репродукция, отговаря на нарастващите нужди на двойките с репродуктивни проблеми.

От 01.01.2018 г. влязоха в сила изменения и допълнения в Правилника за организацията на работа и дейността на ЦАР, позволяващи увеличение на възможностите за постигане на бременност при двойки с репродуктивни проблеми, предвид новите допълнителни дейности, както следва:

  • Броят на финансираните процедури за 1 кандидат се увеличи от 3 на 4;
  • Финансираните процедури освен трансфер на свежи ембриони, включват и възможността за трансфер на замразени ембриони;

 

  • Разшириха се индикациите за финансиране, като ЦАР поема финансирането на асистирана репродукция на спонтанен цикъл в случаи на ограничен яйчников резерв, показан лош към КОХС при преходна/и стимулация/и или наличие на съпътстващо заболяване или състояние, което е противопоказано за КОХС (автоимунни заболявания, тежки алергични реакции и други);
  • ЦАР поема финансирането на асистирана репродукция при доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите, както и в случаите на доказано онкологично заболяване при жената.

До 2018 г. определеният годишен бюджет от 12 млн. лева гарантираше финансирането на около 2 500 броя ин витро процедури. Бюджетните средства на ЦАР бяха увеличени на 20 млн. лева за 2018 г., което позволи увеличение на броя на преминалите двойки, финансирани със средства на ЦАР, с 27 % - през 2018 г. са финансирани 4 041 процедури. Към настоящия момент няма проблем с финансирането на ЦАР, като ЦАР спазва ангажимента си към лечебните заведения за заплащане на извършените дейности по асистирана репродукция.

Отчетността на лечебните заведения към ЦАР е за календарна година. Годишните отчети показват, че броят на родените деца през 2017 г. е 906, а през 2018 г. са 1 053 – т.е. със 147  деца повече.

Измененията и допълненията на Правилника за организацията на работа и дейността на ЦАР, в сила от 01.01.2018 г., въведоха по-високи критерии за успеваемост като условие за сключване на договор с ЦАР с цел гарантиране на целесъобразното разходване на публичния ресурс. Бяха въведени и изисквания за успеваемост към новите лечебни заведения, които кандидатстват за договор с ЦАР за първи път. Лечебните заведения, работили по договор с ЦАР през 2017 г. кандидатстваха и през 2018 година. От тях 26 отговаряха на завишените изисквания за успеваемост съгласно актуализацията на ПОРДЦАР и сключиха договори с ЦАР, 4 клиники не отговаряха на изискванията, поради което не извършваха процедури, финансирани от ЦАР. През м. октомври 2018 г. допълнително беше сключен договор с Университетска болница „Лозенец“.

В края на 2018 г. Комисията към ЦАР разглежда всички постъпили заявления за организационно и финансово подпомагане в срок до 1 месец от подаването им.

В резултат на изпълнение на поетите ангажименти към ин витро дейностите от Министерство на здравеопазването, включително значително увеличения бюджет за дейността, броят на връчените заповеди през 2018 г. е увеличен с 25 % спрямо издадените през 2017 г., т.е. от 4 154 на 5 202 броя – увеличение с 1048 броя.

Увеличението на броя на връчените заповеди доведе до значително скъсяване на периода от подаване на заявление за организационно и финансово подпомагане със средства на ЦАР до връчване на заповед, който от 11 месеца в началото на 2017 г. стана около 5-6 месеца в края на 2017 г. и сега е около 3 месеца от датата на кандидатстване. Така този период съответства на средния период за подготовка и стартиране на процедура, който през 2018 г. е 117 дни от датата на връчване на заповедта до стартирането на процедурата.

Сподели в: