Върни се горе

Относно: реалният брой на ражданията през 2018 година

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЙОРДАНОВ И Д-Р ТИМЧЕВ,

           

Окончателните данни за броя на родените през 2018 г. деца ще бъдат оповестени от Националния статистически институт (НСИ). Очаква се това да се случи през месец март. Данните на НСИ дават най-точна и изчерпателна информация за броя на родените през годината деца. Те са базирани на регистрите от Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението /ЕСГРАОН/ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Именно тя отчита броя на регистрираните български граждани на територията на страната и извън нея, а не системата за ражданията на Министерството на здравеопазването.

По отношение на Националната информационна система на ражданията, бих искал да ви информирам, че към момента тя е в процес на обновяване, за да стане част от Националната здравно информационна система (НЗИС). Данните, които тя ще съдържа, ще се ползват от Министерството на здравеопазването при определяне на политиките в областта на майчиното и детското здравеопазване.   Целта ще бъде цялостно синхронизиране на информацията за ражданията на национално ниво, независимо от целите, за които се събират данните.

Сподели в: