Върни се горе

Относно: Намаляването с 40% на цената на клинична пътека № 56, очаквани негативни последици

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМА ПРОФЕСОР КЛИСАРОВА,

УВАЖАЕМИ ДОКТОР ТИМЧЕВ,

 

Съгласно чл. 54 от Закона за здравното осигуряване, изготвянето на Националния рамков договор за медицинските дейности се извършва от 10 представители на НЗОК (членовете на Надзорния съвет и управителя на НЗОК) и 10 представители на Българския лекарски съюз.

В хода на преговорите по Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г., в сила от 01.01.2019 г. в рамките на бюджетните средства за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ по закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. са променени цените на отделни дейности. Освен това е договорено извършването на наблюдение и анализ на изпълнението на договорените обеми и на здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ на всяко тримесечие през 2019 г. и възможност за договаряне на корекция на цените на дейностите в резултат от анализа.

Във връзка с постъпило предложение от УС на БЛС и проведени срещи с представители на общинските болници по повод намалението на цената на Клинична пътека № 56 „Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми“, Надзорния съвет на НЗОК ще предложи на БЛС да бъдат коригирани стойностите, заплащани за тази клинична пътека от 300 на 500 лева, отчитайки аргументите на страните и значимостта на финансирането за провеждане на адекватни диагностични и лечебни процедури за пациентите с тези заболявания.

Във връзка с гореизложеното, през следващата седмица в НЗОК ще се проведе среща с представителите на БЛС за съгласуване на конкретни текстове за актуализацията на  Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018 г.

Сподели в: