Върни се горе

Относно: Доизграждане на новия болничен комплекс в град Ямбол

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ Г-Н ВИГЕНИН И Г-Н ПЕНЕВ,

 

 

През 2018 г. на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД гр. Ямбол са предоставени целеви средства за капиталови разходи в размер на 215 000 лв. за обект: „Препроектиране за довършването на обект "Нов болничен комплекс" за пребазиране на МБАЛ "Свети Пантелеймон".

Очаква се етапът на препроектиране на болничния комплекс да приключи до края на месец февруари 2019 г., след което лечебното заведение ще стартира процедура за довършване строителството на новия болничен комплекс.

Успоредно с изграждането на новия болничен комплекс ще бъдат извършени допълнителни инвестиции и в изпълнение на големия инвестиционен проект „Подкрепа за развитието на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Предвидени са проекти за изграждане на Център за Спешна медицинска помощ, разположен на площ от 562 кв.м. и Спешно отделение към МБАЛ „Св. Пантелеймон“ АД, разположено на площ от 748 кв.м., които ще бъдат ситуирани в сградата на новия болничен комплекс.

Сподели в: