Върни се горе

БЛАГОДАРЯ ВИ, ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

По отношение на сроковете за доставка на поръчването на ваксините:
На 27 август България е заявила количество от ваксината на AstraZeneca в размер на 4 милиона 518 хиляди 232 дози.
На 21 октомври България е заявила доставка на ваксини на Johnson & Johnson в размер на 2 милиона дози.
На 20 ноември 2020 г. България е заявила доставка на ваксини от Pfizer-BioNTech в размер на един милион дози при възможна квота от 4,65 милиона дози.
На 4 декември е заявила доставка от 500 хиляди дози от ваксината на Moderna.
Към 10 август общият брой на заявените количества за 2021 г. са, както следва: AstraZeneca – споменах; Johnson & Johnson – споменах; доставката на Moderna с последваща заявка в края на месец януари е увеличена от 500 на 960 хиляди, а с две допълнителни заявки по втори договор, сключен от Европейската комисия, в края на януари и месец февруари по втори договор, свързан с компанията Pfizer-BioNTech, доставката е увеличена от 1 милион на 5 милиона 430 хиляди 731.
Или общо за 2021 г. България има заявени 13 милиона 909 хиляди 963 ваксини.
Доставените до този момент дози към 10 август 2021 г.: Vaxzervia – 1 милион 183 хиляди 200 дози; Comirnaty – 2 милиона 903 хиляди 940 дози; Spikevax 519 – 600 хиляди, Janssen – 245 хиляди и 100 дози.
Приложени са следните количества – също към 10 август: Vaxzervia – 476 хиляди 595; Comirnaty – 1 милион 272 хиляди 662; Spikevax – 265 хиляди 254; Janssen – 92 хиляди 688 дози.

БЛАГОДАРЯ ВИ, ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

Да, нещата са точно както казахте. Намаленият брой на доставките от поръчката на ваксината на Pfizer-BioNTech доведе до малкия брой ваксинации, извършени през януари и февруари месец, по простата причина, че това в този момент се оказа единствената ваксина, която имаше разрешение за употреба. И тъй като нашата заявка е за един милион, но тя се получава пропорционално, това е заявка за цялата година, затова количествата, които са в началото, са малки.
Що се отнася до предприетите действия за дарение и препродажба, са предприети следните действия: за държавата Бутан 172 500 дози ваксини Vaxzervia; за Босна и Херцеговина – 50 000 дози Vaxzervia, дарението е в процес и не е завършено; за Норвегия – 100 000 дози Spikevax , той е за продажба, но също е в процес и не е завършен; за Португалия – 546 000 Comirnaty – препродажба, също е в процес; за Северна Македония – 51 000 Comirnaty, дарение, също е в процес. Тези действия са предприети, за да не се стигне до унищожаване на ваксини поради бавния процес на ваксинация в нашата страна. Има достатъчно налични ваксини, за да може да се ваксинира населението до края на годината. Тези дарени количества не са пречка за осигуряване на населението с ваксини до края на годината.
Страната ни е заявила достатъчни количества за ваксиниране на цялото население от ваксини на Pfizer-BioNTech тя се е включила в новия договор на Европейската комисия за 2022 г. и 2023 г.
Страната ни е заявила участие и за ваксина, разработена в Австрия, която е на друг принцип, която представлява умъртвен атенюиран вирус, цялостен. Различна е от досега внесените ваксини. Направили сме такава заявка, участваме в договора. Тази ваксина все още не е разрешена за употреба, но тя дава допълнителна възможност за реакция. Когато бъде разрешена за употреба, страната ще има възможност да достави необходимите ѝ количества от нея.

Сподели в: