Върни се горе

БЛАГОДАРЯ, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

 

 

Въпросната болница тази година е поискала две разрешения за дейност – едното сте го издали Вие за допълнителен адрес в Бургас, а второто е постъпило в края на месец май за допълнителен адрес в София.
По отношение на издаването на разрешение за дейност по чл. 37б няма абсолютно никакво значение кой с кого се познава или не се познава. Има ясни правила, разписани в закона. Този, който кандидатства, ако отговаря на изписаните правила, получава разрешение, ако не отговаря, не получава разрешение. Нещата са прости.
Ако министърът на здравеопазването наруши тези правила и издаде разрешение в разрез с тях или пък не издаде разрешение в разрез с тях, той носи отговорност за нарушаване на закона. Така стоят нещата.
За Бургас Вие сте издали това разрешение. По отношение издаването на разрешението за София то е на етап приключила административна процедура и подготвена за подпис от министъра. Изрично поисках, поради нездравия интерес по тази тема, да бъдат проверени детайлно всички документи, постъпили по въпросната преписка. Там са постъпили документи не само от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и от Националната здравноосигурителна каса с положителни становища по отношение издаването на разрешение, но и становища на Българския лекарски съюз също с положително становище, на Националния център по обществено здраве и анализи, който дава положително становище и казва, че тя съответства на изискванията на Националната здравна карта, както и на Регионалната здравна инспекция в София. Всички становища са положителни.
Единствената причина да не съм издал разрешението все още е, че искам лично да се уверя, че всичко е наред – заради въпросите, които поставяте, заради съмненията, които се опитвате да внушите. Ако всичко е наред, вероятно ще направя това още днес и ще издам това разрешение.

Сподели в: