Върни се горе

БЛАГОДАРЯ, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР АНГЕЛОВ,

 

 

Да така е – въпросният лекарствен продукт от конкретния търговски продукт на Ventolin, който визирате, има много малки количества в складовете в страната. Фирмата производител е уведомила Агенцията по лекарствата, че има производствени затруднения и ще са затруднени доставките до края на месец януари 2022 г. В страната има два аналогични продукта, които се предлагат на пазара в достатъчни количества, със същото генерично наименование, със същото съдържание – единият е инхалаторен продукт, а другият е сироп. Така че те биха могли да бъдат използвани като заместители.
Що се отнася до другия – Pulmicort, имало е известни затруднения със снабдяването с продукта, който съдържа 20 дози. От продукта, който е с 30 дози, има достатъчно количество на пазара. С продукта с 20 дози е имало такова затруднение и поради това е включен механизмът за ограничаване на износа му. Агенцията по лекарствата е уверена от фирмата производител, че от Pulmicort – 20 дози, ще бъдат доставени допълнителни количества до края на годината. Благодаря.

Сподели в: