Върни се горе

БЛАГОДАРЯ, ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ.
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ!

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР БАЛТОВ,

 

Благодаря за въпроса. Те всъщност са четири.
По първия. Неустойката е променена на 5%, а не на 10 при втората покана, за да се защити държавният интерес. Защото при първата покана някои фирми сключиха договори и не доставиха тестове. За да не се случва повече това, тъй като тестовете ни трябват бързо, увеличихме неустойката и след това компаниите доставяха тестовете, след като сключат договорите.
Изискването за 75% срок на годност на тестовете е стандартно изискване за такава процедура. Става дума за тестове за деца. Няма причина да се намаляват стандартните изисквания тогава, когато става дума за здравето на децата или би могло да повлияе на здравето на децата.
Каква е загубата на държавата от сключените договори? Ние намалихме цената при сключването на договорите три пъти прогнозната цена на тестовете. Постановлението на Министерския съвет ни даде средства за закупуване на 1,5 милиона теста. Ние договорихме и закупихме 4,7 милиона теста – три пъти повече, със същите пари и така осигурихме тестове за децата поне до средата на месец януари. Така че държавата само е спечелила от начина, по който са проведени поръчките.
Има ли постъпили особени мнения от хора, свързани с провеждането на поръчките? Има две такива мнения на членове на Комисията по една от четирите покани. Те са свързани с това, че мострите, които са условие, за да се участва в търга, да бъдат предоставени при отварянето на офертите, една от компаниите не е предоставила тези мостри в срока, определен в поканата. Доставила е мострите по-късно. Двама от членовете на Комисията са сметнали, че това не нарушава правилата и са изразили такова мнение, другите седем смятат, че нарушава правилата, след като не са представени в указания срок. Благодаря.

Сподели в: