Върни се горе

Относно: Строежа на нова частна болница в гр. Кърджали

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЖЕЛЯЗКОВ,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЕНЧЕВА, 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МАХАЕВА,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 

Във връзка с постъпилия въпрос, относно строежа на нова частна болница в гр. Кърджали, бих желал да Ви информирам за следното:
Лечебните заведения за болнична помощ - търговски дружества осъществяват лечебна дейност въз основа на издадено от министъра на здравеопазването разрешение за осъществяване на лечебна дейност по реда на Закона за лечебните заведения. В Закона за лечебните заведения е регламентиран реда, по който се създават лечебни заведения за болнична помощ с решение на Министерския съвет, както и реда за разрешаване на нови медицински дейности от министъра на здравеопазването на съществуващи лечебни заведения за болнична помощ.
В Министерство на здравеопазването не разполагаме с информация и не са постъпвали документи, касаещи инвестиционни намерения на търговското дружество „Търговска лига – Глобален аптечен център“ АД за строителство на нова болница в гр. Кърджали. 


 

Сподели в: