Върни се горе

Относно: Финансиране лечението на острите левкемии

19.06.2015 г.

 

 

                     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

                     УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХОВ,

 

            В отговор на Ваш въпрос относно формулата за финансиране лечението на остри левкемии от НЗОК и защо то се отказва на здравноосигурени лица, Ви информирам следното:

            В Министерство на здравеопазването няма информация и не са постъпвали писма от пациенти с остри левкемии за отказан прием и/или лечение, както и за доплащане на лечението.

            Левкемиите, по определението на Световната здравна организация, са редки онкохематологични заболявания, с високоагресивен биологичен потенциал, представляващи едни от най-тежките и животозастрашаващи заболявания. Съвременната диагностично-терапевтична доктрина определя мултикомпонентния подход, както в оформянето на диагностичния модул, така и в терапевтичната програма и проследяването на пациентите с левкемии. Този процес изисква високотехнологичен ресурс, с който трябва да разполагат лечебните заведения, които се занимават с терапевтичното моделиране на тези пациенти. Именно затова медицинският стандарт „Клинична хематология“ определя тази относително малка група от пациенти да бъде диагностицирана, лекувана и проследявана в университетските специализирани клиники по хематология, във ВМА-София  и в „Специализираната болница за лечение на хематологични заболявания“ ЕАД, гр. София.

Съгласно Наредба № 40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК лечението на левкемиите се осъществява по клинична пътека № 251 „Левкемии“, клинична пътека № 252 „Лимфоми“, по клинична процедура 05 „Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания“ и клинична процедура 06 „Диспансерно наблюдение при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“.

            Стойността на противотуморните лекарствени продукти, както и другите лекарствени средства за състояния/усложнения, произтичащи от основното заболяване и лечение, не се включват в цената на клиничните пътека и процедури, заплащани от НЗОК. Лекарствените продукти се предписват и прилагат от лечебното заведение съгласно терапевтичните схеми на лечение и се заплащат 100 % от НЗОК.

            Диагностично-терапевтичният процес обхваща относително дълъг период от време, което налага многократното постъпване на тези пациенти в цитираните специализирани лечебни звена. При всяко тяхно постъпване, НЗОК финансира съответното лечебно заведение съобразно Националния рамков договор по прецизираните за тези заболявания и техните усложнения клинични пътеки и процедури.

            По този начин, ако се направи анализ на финансирането в рамките на конкретната клинична еволюция на всеки пациент, то е видно, че кумулативното финансиране за необходимия период за лечение, включващо стойността на лекарствата и клиничните пътеки и процедури, е много по-високо от цената на единична клинична пътека. Трябва да се има предвид, че голяма част от използващите се за лечение на тези заболявания лекарствени продукти са високотехнологични и скъпи, но се заплащат 100 % от НЗОК и не влизат във финансирането на споменатите клинични пътеки, а директно се реимбурсират на лечебните заведения.

 

 

Сподели в: