Върни се горе

Относно: Построяването на национална педиатрична болница

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КАРАЯНЧЕВА,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР МИХАЙЛОВ,

Детското здраве е основен приоритет в сектор здравеопазване, определен в редица национални и европейски стратегически документи. Отчитайки факта, че грижите за здравето на децата са инвестиция в бъдещи здрави поколения, усилията за подобряване на здравните услуги следва да са насочени към осигуряване на по-добър достъп и навременно насочване към необходимия вид диагностика и лечение, както и комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични заболявания, увреждания и специфични потребности (в т.ч. профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация и утвърждаване на модел за предоставяне на продължителна здравна грижа за деца).

България е единствената европейска държава, която няма аналогична болница. Единствената в страната специализирана държавна детска болница е „СБАЛДБ-проф. Иван Митев“ в София, но тя е само терапевтична болница.

Това може да се преодолее чрез създаване на национална многопрофилна педиатрична болница, в която на едно място да бъдат услугите по: спешна и високоспециализирана консултативна педиатрична помощ, интензивно лечение на деца, включително с възможности за продължителна дихателна реанимация, неонатологична помощ, с възможности за обслужване на деца, родени с висока степен на недоносеност и изключително ниско тегло при раждане, комплексно (терапевтично и оперативно) обслужване на деца с вродени аномалии, хронични заболявания и увреждания и други тежки заболявания, услуги по продължително лечение, рехабилитация и палиативни грижи.

Чрез изграждането на многофункционална детска болница ще се постигнат следните резултати:

- осигурено комплексно обслужване на децата на едно място;

- гарантиране най-добра медицинска грижа за децата;

- стимулиране специализацията на младите лекари в областта на педиатрията. 

Във връзка с изложените факти и здравните приоритети на правителството, на заседанието на Министерския съвет беше прието решение за преструктуриране на Болница „Лозенец“, с цел превръщането ѝ в първото многопрофилно лечебно заведение за болнична помощ, осигуряващо комплексно лечение на деца.

Имам подробен план за действие по дни и седмици, който е одобрен от Министерския съвет. Ще споделя с вас най-важните действия, които ще се реализират за срок до 6 месеца от решението на Народното събрание за промяна в Закона за лечебните заведения, а именно:

  1. В изпълнение на т.3 от Решение № 834 на МС – ще предложа на Народното събрание промяна в Закона за лечебните заведения с цел преструктуриране на Болница „Лозенец“ в многопрофилно лечебно заведение, осигуряващо комплексно лечение на деца. Статутът на лечебното заведение ще е по чл. 5 от Закона за лечебните заведения – като второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на здравеопазването.

  2. Ще създам експертна група с директорите на редица лечебни заведения за болнична медицинска помощ на територията на гр. София – в т.ч. на МБАЛ Александровска, Св.Екатерина, Национална кадриологична болница, Пирогов, ИСУЛ, ВМА, Майчин дом, настоящата болница по педиатрични грижи - проф. Иван Митев и др. - за изготвяне на подробен план за действие, с цел преструктуриране на наличните болнични структури в МБАЛ Лозенец, които не са свързани с лечението на деца. Към работната група ще се включат и експерти по педиатрия и детски грижи с доказан професионален опит.

  3. Ще създам експертна група – правно-икономическа, която да изготви план за действие за всички правно-икономически и финансови промени в преструктурираните болници, от които ще излязат детските клиники и отделения, включително чрез промени в статута и в капитала на дружествата.

  4. Ще се направи одит на финансовото състояние на Болница Лозенец.

    В хода на реализиране на горните дейности, поетапно ще се преструктурира настоящото лечебно заведение от многопрофилно лечебно заведение в лечебно заведение само за лечение и грижи за деца. Това ще се постигне без да се създава социално напрежение и да се създаде риск както за лечението на пациентите в болница Лозенец, професионалната реализация на персонала в нея, така и за обучението на студентите на територията на лечебното заведение. Важно е да подчертая накрая, че имам пълната политическа подкрепа на правителството, като по този начин управляващите се отказват от една своя привилегия в името на здравето на българските деца.

     

Сподели в: