Върни се горе

В момента заболеваемостта в страната е над 140 на 10 000 души. Това означава, че болни от грип са над 100 000 души. Грипна епидемия бе обявена в областите Габрово, Бургас, Ямбол, Силистра и Стара Загора, както и в общините Никопол, Варна, Самоков, Враца, Шумен, Ловеч и Търговище. Национална епидемия не е обявена, защото трябва да се стигнат стойности от 200 на 10 000 души. През настоящата седмица заболеваемостта продължи да нараства. Това е основание да прогнозираме, че до края на седмицата заболеваемостта в страната ще достигне граничната епидемична стойност от 198 заболели на 10 000 население, т.е. около 150 000 лица в страната ще са с клиника на грип.

По своите характеристики настоящата грипна епидемия е сходна с регистрираните в България през 2007 и 2008 г. епидемии от сезонен грип. За сравнение през 2007 г. заболеваемостта е достигнала 322 на 10 000 души, през миналата година - 180 на 10000. Регистрираната до момента заболеваемост в страната е съпоставима с тази съобщавана от другите европейски страни.

Смъртните случаи от грипния вирус А(H1N1) в страната досега са пет. Всички починали са имали рискови фактори за здравето си, които са усложнили протичането на заболяването. Последният случай е на 26-гподишно момче от Петрич. То е починало вчера заради забавянето при търсенето на лекарска помощ. Момчето е постъпило в болница  с тежка двустранна пневмония, 10 дни, след като се е самолекувало. В момента има още близо пет случая в по-тежко състояние, които се лекуват в болнични условия.  При всяка грипна епидемия у нас умират между 2500 и 3000 души

 

Какви мерки са предприети за ограничаване на епидемията

 

В страната са взети всички нужни мерки за борба с грипа. Това са стандартните стъпки, които се прилагат при всяка грипна епидемия, те са съгласувани със СЗО. Сред тях са:

- засилване на епидемиологичния надзор на сезонния грип. Това означава, че всеки ден се отчита броя на заболеваемостта от грип чрез създадената информационна система към НЦЗПБ.

- укрепване на готовността на болниците за увеличен прием на пациенти и лечение на тежките форми на заболяването. Това означава, че болниците са снабдени с дезинфектанти, лични предпазни средства, консумативи, направени са планове от лечебните заведения за работа с 30% редуциран персонал, както и за разкриване на допълнителни легла и отделения.

- МЗ разработи алгоритми за работа на общопрактикуващите лекари, ДКЦ, МЦ, СМП и болници при случай на грип. Те съдържат основните клинични и епидемиологични критерии за диагностика, указания за лечение и спазване на необходимите противоепидемични мерки, както и организацията на работата на всяко звено

- изготвени са и са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването правила за предпазване и поведение на гражданите в условия на грипна епидемия;

- с помощта на СЗО и УНИЦЕФ са изработени различни информационни материали за широката общественост; Образователни плакати са разпространени от РИОКОЗ в училищата, детските градини и на други обществени места.

- организирано е и е проведено обучение на медицинските специалисти от училищата и детските заведения в страната за необходимите предпазни мерки при възникване на случаи на грип;

- Проведена беше проверка на столичните училища, която показа, че всички са снабдени с дезинфектанти и че са създадени условия за поддържане на лична хигиена, проверените училища имат организиран медицински филтър, който не допуска болни деца на занятията.

- актуализиран бе състава на Националния Пандемичен Комитет,  проведени бяха две съвещания, на които бе анализирана епидемичната обстановка и са разпоредени съответните противоепидемични мерки. Към МЗ е създаден оперативен щаб за ежедневен анализ на постъпващата информация и оперативно управление на ситуацията.

- В областите функционират областни щабове за борба с грипа с участието на областните управи, местната власт, лечебни заведения, РИОКОЗ, инспекторатите към МОН и др. Всички решения за обявяване на епидемия, прекратяване на учебни занимания, въвеждане на противоепидемични мерки се обсъждат и решават от тях. Регионалните инспекторати затварят училищата при отсъстващи ученици над 30%. При епидемия се затварят женските консултации и се отлагат плановите операции.

- Масовото вземане на проби за грипния вирус е преустановено, тъй като е доказано, че циркулиращият вирус в страната е А(H1N1). Затова към всички случаи на грип се подхожда като към А(H1N1). Масовото вземане на проби е преустановено като мярка в целия свят по преценка на СЗО.

- Във връзка с осъществяването на изследвания за новия грипен вирус от частни лаборатории се правят проверки дали те отговарят на нужните изисквания за това.

- ИАЛ следи за появяването на подвеждащи рекламни материали за лечение или превенция на грипа.

- Всички РИОКОЗ-и изпращат ежедневно информация за епидемичната обстановка по региони в МЗ.

 

Каква е осигуреността с антивирусни препарати в страната

 

В момента в аптечната мрежа има пуснати 5000 опаковки реленца и 3000 опаковки тамифлу. В петък в аптеките ще постъпят 30 000 опаковки тамифлу, а в началото на следващата седмица още толкова. През декември на свободния пазар ще се доставят 50 хил. опаковки тамифлу, 1200 опаковки за деца и 1000 сиропа специално за бебета. Препаратът и в момента може да се дава на деца, но след като се редуцира ръчно количеството му. До петък в аптеките ще постъпят и 50 000 маски, а следващата седмица ще се пуснат още 120 000. До края на ноември болниците също ще бъдат заредени с още антивирусни препарати. Държавата ще купи по 150 000 тамифлу и реленца. За тази цел МС отдели 12 милиона лева, с част от тях ще се купи и пандемична ваксина. В момента в лечебните заведения са разпределени и доставени 130 000 дози от двата препарата. Използвани са минимални количества, основно от инфекциозните болници и отделения. В централния склад на МЗ са налични 65 000 дози от двата антивирусни препарата и в системата на РИОКОЗ се поддържа резерв от около 15 000 дози. МЗ счита, че за всички пациенти, които ще имат нужда от болнично лечение са осигурени антивирусни препарати до получаването на нови попъл;нения през декември. По данни на СЗО и страните, в които епидемията достигна своя пик над 90% от случаите пшротичат леко и средно тежко и не се нуждаят от специфично лечение. Не повече от 8-10% от заболелите се хоспитализират, а 25% от тях се нуждаят от интензивна терапия и реанимация.

 

Защо няма ваксини

 

До момента в страната не са осигурени ваксини заради пречки в законодателството. Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина не позволява да се купуват с обществени средства лекарствени препарати, които не са регистрирани у нас и не са включени в позитивно-реимбурсната листа. Изключения се правят само в ситуации, които застрашават националната сигурност, но ако става дума за лечение, което не включва ваксините, тъй като те са средства за профилактика. Пандемичната ваксина беше регистрирана от ЕМЕА в началото на октомври. Поради тази причина тя не е регистрирана за употреба у нас и не е включена в позитивно-реимбурсната листа. Затова държавата ни нямаше правни основания да проведе обществена поръчка по-рано. За съжаление предишното правителство не е обърнало достатъчно внимание на този проблем. Затова сега МЗ спешно инициира законодателни промени. Доказателство за неглижирането на проблема от предишното правителство е и отказът на МС на 8 май 2009 г. да отпусне целеви бюджетни средства за подготовката на страната за посрещането на евентуалната пандемия.

 

Какви мерки се предприемат за доставка на ваксини

 

МС вчера прие спешно поправки в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в чл. 262. Те имат за цел да облекчат режима за купуване на лекарствени продукти със средства от републиканския бюджет, извън задължителното здравно осигуряване. С промените се разрешава да се купуват  лекарствените продукти с рецепта за профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, пандемии или при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация без да са включени в позитивно-реимбурсния списък.

Сподели в: