Върни се горе

Във връзка с постъпили в Министерство на здравеопазването сигнали за липса на инсулини, Министерството изиска информация от притежателя на разрешението за употреба.

По негови данни, стриктно се изпълнява задължението да се осигуряват необходимите количества инсулини, съобразно потреблението в България. Показателно е, че доставените за месец Април количества надхвърлят с 25% средното месечно потребление за страната.

При проверка в дистрибуторската мрежа Министерство на здравеопазването установи, че в складовете има налични количества инсулини.

При подадени сигнали за липса на инсулини в конкретна аптека, на място ще бъде извършена проверка.

Сподели в: