Регионална конференция с практически семинар, посветен на диабет - тип 2, събира експерти в Сандански

20 Юни 2024

Регионална конференция ще се проведе в гр. Сандански от 21 до 23 юни. В рамките на събитието е предвиден двудневен семинар, посветен на диабет - тип 2. Той се реализира по проект „Намаляване на тежестта на незаразните заболявания чрез предоставяне на мултидисциплинарна интервенция с лечение в начина на живот при диабет - тип 2, CARE4DIABETES“.

Проектът е част от програма „ЕС в подкрепа на здравето“, по която Министерството на здравеопазването работи съвместно с РЗИ Благоевград. Програмата е финансирана от Европейската комисия и органите на държавите-членки. Целта е насърчаване на международното сътрудничество при разработването, споделянето, усъвършенстването и тестването на инструменти, методи и подходи към конкретни проблеми или дейности и прилагане на доказано най-добри практики.

Проектът се изпълнява от общо 14 държави-членки на ЕС с координатор Испания (координатор) и е част от амбициозния отговор на Европейския съюз на пандемията от COVID-19.

РЗИ Благоевград бе избрана за организация, пилотираща дейностите по това съвместно действие за намаляване нежеланите ефекти от диабет - тип 2 поради своя богат опит с етнически и демографски разнообразното население на областта.

Събитието е част от заложените дейности в проекта за подобряване здравния статус на населението чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеяемост и инвалидизация от основните хронични незаразни болести, които са и водещи стратегически цели в политиката на Министерството на здравеопазването.

Целите на Конференцията е да популяризират резултатите от дейностите, реализирани в първата година на проекта – успехите и предизвикателствата, през които преминаха пациентите от първата група. Ще бъдат представени и следващите етапи от изпълнението му.

Участие ще вземат представители на Министерство на здравеопазването, кметът на гр. Сандански, директорът на РЗИ Благоевград и членовете на мултидисциплинарен екип. В практическия семинар участниците ще бъдат включени в интерактивно обучение за придържане към препоръчителните хранителни навици, физически упражнения и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини