Министър Кондева участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси

21 Юни 2024

Министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева взе участие в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) (EPSCO), което се проведе на 21 юни 2024 г. в гр. Люксембург.

Централно място в дебата на здравните министри беше отделено на темата за механизма за поощрения за производство на лекарствени продукти в ЕС, като част от преговорите по т. нар. „Фармацевтичен пакет“. Министрите останаха разделени в становищата си по отношение на предложената от ЕК модулация, като редица държави членки заявиха нужда от внимателно обмисляне на предложената система и заложените в нея поощрения. Сред държавите-членки, които подкрепят запазването на настоящата система, особено ако новата ще доведе до негативни последици за индустрия, компетентни органи и пациенти, бяха Италия, Дания, България, Франция, Швеция и др. Множество държави, в т.ч. и България, се изказаха скептично по отношение на идеите за разписване в законодателството на Съюза на изискванията за националните системи за ценообразуване и реимбурсиране.

В рамките на заседанието, министрите одобриха Заключения на Съвета за бъдещето на Европейския здравен съюз и Препоръка на Съвета относно ваксино-предотвратимите ракови заболявания

По време на дискусиите министър Кондева настоя на баланс, с внимателно отчитане на последиците за пациенти и производители. Министърът призова за съобразяване със ситуацията във всички държави-членки, като подчерта, че "лекарствата не са обикновена стока, а пациентите не са пазар". Министър Кондева отбеляза още, че националните здравни бюджети и процедури за обществени поръчки са съобразени с приоритетите и нуждите на пациентите в отделните държави членки: на тях не следва да се гледа като на механизъм за индустриална политика.

В рамките на работен обяд делегациите проведоха дискусия на тема „Равен достъп до здравеопазване в държавите членки на ЕС“. 

В дневния ред бяха включени и допълнителни точки, касаещи актуални здравни теми. Делегацията на Чехия открои негативния ефект върху европейската солидарност от изисквания на отделни държави-членки за складиране на лекарствени продукти за месеци напред. България беше сред държавите, споделящи притесненията на Чехия за възникване на евентуална вторична липса на лекарства в по-малките държави-членки на ЕС. Министрите засегнаха и темата за защита на младите хора от вредите, причинени от новите тютюневи и никотинови продукти, като част от държавите призоваха за ревизия на законодателството на ЕС (Дания, Нидерландия, Франция, Испания, Германия и др.), докато други призоваха ЕК да изготви оценка на въздействието и съпроводи евентуално предложение за ревизия с достатъчно данни. Министър Кондева постави акцент върху нуждата от публикуване на качествено, а не бързо законодателство на Съюза. 

Сред точките "Разни" бяха включени и теми, засягащи ситуацията в Газа и преодоляване на "епидемията от ХИВ в Европа".

Съветът беше информиран за развитията в сферата на здравеопазването на глобално ниво.

Свързани новини

Свързани новини

Премиерът Главчев и министър Кондева провериха разчистването на терена на Националната детска болница Премиерът Главчев и министър Кондева провериха разчистването на терена на Националната детска болница 01 Юли 2024

Премиерът Димитър Главчев и министърът на здравеопазването д-р Галя Кондева провериха разчистването и подготовката на терена на Националната детска болница (НДБ) и отчетоха сериозния напредък, постигнат точно един месец след началото на дейностите.

Още новини

Още новини