Започва приемът на документи по проект „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“

08 Юли 2024

Стартира първата кампания за подбор на специализанти по проект „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“. Условията за кандидатстване в процедурата и необходимите документи ще бъдат публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването, в раздел „За специализанти“ на 15 юли 2024 г.

 

Първоначално ще бъдат финансирани следните специалности с най-голям настоящ или очакван недостиг на национално ниво:

∙ Детска гастроентерология;

∙ Детска ендокринология и болести на обмяната;

∙ Детска кардиология;

∙ Детска клинична хематология и онкология;

∙ Детска неврология;

∙ Детска нефрология и хемодиализа;

∙ Детска пневмология и фтизиатрия;

∙ Детска психиатрия;

∙ Детска ревматология;

∙ Педиатрични здравни грижи;

∙ Епидемиология на инфекциозните болести;

∙ Лицево-челюстна хирургия;

∙ Съдебна психиатрия.

 

Припомняме, че отпуснатото финансиране по проект BG05SFPR002-1.014-0001 „Насърчаване на специализацията по специалности и в области с недостиг на специалисти“ е в размер на 15 000 000 лева, а изпълнението ще продължи до 31.12.2028 г.

 

Проектът се реализира в рамките на процедура BG05SFPR002-1.014 „Специализация в здравеопазването +“ - Компонент 2 на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.

 

Основна цел на проекта е осигуряването на здравната система с достатъчно медицински специалисти и постигане на балансираното им териториално разпределение. За постигането на тази цел се предоставя финансова подкрепа за обучението на специализанти по определени специалности и в такива области от страната, където е идентифициран най-голям настоящ или очакван недостиг от кадри.

Свързани новини

Свързани новини

Още новини

Още новини