За връзка с МЗ:

Адрес:
гр.София, пл. „Света Неделя“ №5, ПК София 1000

Център за административно обслужване:

02/ 9301 400

Пресцентър (за медии):

presscenter@mh.government.bg

тел:  02/ 9301 107 •  02/ 9301 250 • 02/ 9301 149