Върни се горе

Рамково споразумение № СПОР 8/16.05.2017 г.:"Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки, за нуждите на Министерство на здравеопазването”

Покана № 04-20-204 от 17.04.2018 г.
pdf файл, 181,2 KB, качен на 18.04.2018

pdf document

Проект на договор
docx файл, 51,8 KB, качен на 18.04.2018

docx document

Образец на ЕЕДОП
doc файл, 261,5 KB, качен на 18.04.2018

doc document

Декларация за обстоятелствата по чл.54 от ЗОП
docx файл, 19,1 KB, качен на 18.04.2018

docx document

Декларация за срока на валидност на оферата
docx файл, 13,1 KB, качен на 18.04.2018

docx document

Протокол № 1 от работата на комисията
pdf файл, 366,4 KB, качен на 18.05.2018

pdf document