Върни се горе

Рамково споразумение СПОР № 29/21.12.2017 г.:„Доставка на рециклирана копирна хартия за нуждите на Министерството на здравеопазването”

Техническа спефикация-рециклирана хартия
docx файл, 12,9 KB, качен на 23.04.2018

docx document

Проект на договор
docx файл, 48,0 KB, качен на 23.04.2018

docx document

Образец на ЕЕДОП
doc файл, 261,5 KB, качен на 23.04.2018

doc document

Покана № 26-00-805/23.04.2018 г.
pdf файл, 177,1 KB, качен на 23.04.2018

pdf document